Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2016

Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v oblasti mládeže

Kategória: Aktuality

Slovensko bude v druhom polroku 2016 predsedať Rade EÚ, kde sú zastúpené členské štáty. Ako predsednícky štát bude Slovensko viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bud...

Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

Kategória: Aktuality

Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva. Zoznam obsahuje 38...

Príručka “Bez bariér, bez hraníc”

Kategória: Aktuality

Praktická príručka na vytvorenie medzinárodného projektu pre mladých ľudí so zmiešanými schopnosťami (vrátane osôb s a bez postihnutia). Príručka vychádza z programu dvoch tréningov TC Enable (Umožni), ako aj z príspevkov odborníkov žijúcich alebo...

Petíciu za zjednotenie školstva podpísalo vyše 78 tisíc ľudí

Kategória: Aktuality

Zjednotenie regionálneho školstva v oblasti financií je cieľom petície, ktorú zorganizoval Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Školskí odborári spustili zber podpisov ešte v marci minulého roka. Podarilo sa im vyzbiera...

Bádateľské aktivity v prírodovednom zameraní

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s UPJŠ v Košiciach vydal publikáciu Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, ktorú následne bezplatne doručí na všetky základné školy a gymnáziá v Slovenskej republike. V samostatných častiach B sa nach...

Mediácia - praktický právny sprievodca

Kategória: Aktuality

Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o., redakcia Dane a účtovníctvo ponúka aj do školských knižníc publikáciu „Mediácia – Praktický právny sprievodca“, ktorá približuje čitateľom metódu alternatívneho riešenia právnych sporov. Mnohé z pracovnopráv...

Minister školstva Peter Plavčan u prezidenta SR Andreja Kisku

Kategória: Aktuality

Na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku sa v utorok 24. mája 2016 uskutočnilo stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Plavčanom. Témou rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj poradcovia prezidenta, bola pripravovaná reforma...

Pripomienky k materiálom zo stretnutia školských organizácií s MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality

Sekcia materských škôl Slovenskej komory učiteľov zaslala MŠVVaŠ SR pripomienky k úlohe vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ. Navrhuje vypustiť túto úlohu z dokumentu ako neopodstatnenú. Pripomienk...

Sirotský dôchodok sa študentovi po maturite obnoví až po zápise na vysokú školu

Kategória: Aktuality

Maturanti, ktorí v súčasnosti končia štúdium na stredných školách a poberajú sirotský dôchodok, majú nárok na jeho výplatu až do 31. 8. 2016. Sociálna poisťovňa im výplatu dôchodku po ukončení tohto termínu zastaví bez ohľadu na to, či od septembr...

25. máj - medzinárodný deň nezvestných detí

Kategória: Aktuality

Čo robiť v prípade obáv,  že sa dieťa stratilo V prvom rade je potrebné preveriť všetkých rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov a prehľadať všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je toto pátranie neúspešné, treba zistiť, čo vš...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov