Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2021

Epiketa - praktický sprievodca opatreniami a odporúčaniami pre pobyt na letných terasách

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Na terasu vstúpte s nasadeným rúškom/respirátorom, vydezinfikujte si ruky a takto sa usádzajte k stolu. Ak ide o prevádzku s obsluhou a personál neurčí inak, nechajte sa obslúžiť a nechoďte osobne k výčapu či pokladnici. Miesto na sedenie si vyber...

Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021...

Uznesenie vlády upravujúce zákaz vychádzania prináša aj uvoľnenie opatrení v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V bordových okresoch bude platiť od 3. mája výnimka zo zákazu vychádzania do školy pre deti a žiakov bez potreby preukazovania sa negatívnym testom. Výnimka bude platiť aj pre sprevádzajúcu osobu. Pri návšteve školy sa žiaci nebudú musieť preukazo...

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Pracovnoprávne vzťahy v školstve a vnútorná organizácia školy. Otázky a odpovede, ktorej autorom je Marián Varga, sa venuje vybranému okruhu otázok a odpovedí aplikácie školského práva v praxi.  

Výzva pre školy na zasielanie vzorových vzdelávacích programov

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Cieľom výzvy je zozbierať niekoľko typologicky odlišných školských vzdelávacích programov pre materské školy, základné školy, gymnáziá, prípadne aj pre ZUŠ a jazykové školy. Všetky školské vzdelávacie programy by mali byť v súlade s príslušným štá...

Podmienky pri úrazovom príplatku COVID-19 sú upravené – dôležitá je väčšia miera rizika vzniku ochorenia

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Pre problém potvrdzovania, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, došlo od 10. apríla 2021 k úprave formulácie podmienok pre nárok na tento úrazový príplatok.

Usmernenie k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre školy k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl

SKU - Výsledky prieskumu zameraného na pracovné prostredie učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: sku.sk

Slovenská komora učiteľov realizovala koncom roka 2020 v rámci grantového projektu Podpora demokratizácie v školách prieskumnú anketu v prostredí slovenských zborovní s cieľom zmapovať aktuálnu situáciu pracovného prostredia učiteľov slovenských š...

Pandemická komisia odporučila ukončiť pravidelné testovanie v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk

Pandemická komisia považuje za vhodné ukončiť pravidelné testovanie v školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach. 

Odborné vzdelávanie a príprava - informácia pre zamestnávateľov a školy - aktualizácia

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydal informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávat...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov