Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborné vzdelávanie a príprava - informácia pre zamestnávateľov a školy - aktualizácia

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydal informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi. Materiál bol aktualizovaný 22. apríla 2021 s účinnosťou od 26. 4. 2021. 

Minister školstva rozhodnutím zo dňa 12. apríla 2021 rozhodol o obnovení vyučovania aj v stredných školách vo všetkých ročníkoch v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u. Ministerstvo školstva vydalo Metodické usmernenie k návratu do škôl (19. 4. 2021) a manuál Návrat do škôl 2021 (od 26. aprila 2021) určený zriaďovateľom a riaditeľom škôl. Ubytovanie žiakov v školskom internáte sa riadi dokumentom „Usmernenie pre školy k otváraniu školských internátov pre žiakov stredných škôl“ zverejnenom na webovej stránke ministerstva.

Zamestnávateľ môže pokračovať v poskytovaní praktické vyučovanie aj po 26. apríli 2021. Zamestnávateľ, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sa pri zabezpečení hygieny na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi usmerneniami ÚVZ SR alebo RÚVZ.

Zdroj a celé znenie materiálu: https://siov.sk/wp-content/uploads/2021/04/Info-pre-OVP-v-sk-roku-2020-2021-aktualizacia-od-26.4.2021_.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov