Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2023

Smernica č. 29/2023 o postupe pri prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydáva smernicu, ktorá upravuje postup pri predkladaní žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní a prideľovaní finančných prostriedkov na podporné opatrenie.

Čítame pre radosť - výzva ministerstva školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Čítame pre radosť.

Aktuálne - Didaktika č. 5/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Technológia sa stala súčasťou nášho každodenného života. Informácie sa šíria veľmi rýchlo a často bývajú zdieľané z rôznych zdrojov. V tomto rýchlom a dynamickom svete sa mení aj povaha vzdelávania. Tradičné metódy výučby, ktoré slúžili generáciám...

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023 (28. 11. - 30. 11.)

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023 pripravuje Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Je tradičnou školskou akciou a bude zameraný na tému „Inovatívne a zodpovedné podn...

Termíny predmetových olympiád a súťaží 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejňuje Terminovník predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2023/2024.  TERMÍNOVNÍK predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2023/2024   Zdroj: https://nivam.sk/terminovnik-predmetovych-olymp...

Vyberáme z archívu časopisu Didaktika

Kategória: Aktuality

Metodické orgány by mali byť pedagogickými konzíliami prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Patrí k uznávaným nestorom pedagogiky. V školstve pôsobí od roku 1962, najskôr ako učiteľ, riaditeľ základnej školy a neskôr ako dlhoročný vysokoškolský pedagóg. ...

Európsky deň jazykov 2023 (26. 9.)

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

26. september je Európskym dňom jazykov. 

Sumy stravného

Kategória: Aktuality

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného vyšlo v Zbierke zákonov.

ŠŠI - Kontrola prijímacieho konania v stredných odborných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Kontrola sa uskutočnila v 23 stredných školách, v 10 gymnáziách, ktoré poskytovali vzdelávanie v 4-ročnom vzdelávacom programe, 7 z nich aj v 8-ročnom vzdelávacom programe a zároveň v  13 stredných odborných školách, z nich 5 poskytovalo i duálne ...

Festival zručností 2023 (25. 9. - 29. 9.)

Kategória: Aktuality Autor/i: mesiacvzdelaania.sk

V týždni od 25. do 29. septembra sa uskutoční konferencia Zručnosti pre našu budúcnosť a rôzne vzdelávacie podujatia so zameraním na rozvoj rôznych zručností a diskusie s tvorcami vzdelávacích politík, zástupcami verejných inštitúcií, vzdelávacích...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov