Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Čítame pre radosť - výzva ministerstva školstva

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Čítame pre radosť.

Účelom výzvy je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia  u detí a mladších žiakov. Hlavným cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.  Dátum uzávierky: 11. 10. 2023. Oprávnenými žiadateľmi sú materské školy, základné školy, špeciálne materské školy, špeciálne základné školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola alebo základná škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozvojovy-projekt-citame-pre-radost/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk