Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2016

Termíny prázdnin

Kategória: Aktuality

Povinnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejniť na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky určuje § 150 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzd...

Stretnutie zástupcov OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva

Kategória: Aktuality

Dňa 28. 01. 2016 zorganizoval zväz stretnutie so signatármi Výzvy Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentatívnych organizácií rezortu školstva pre roky 2013-2016 vláde Slovenskej republiky k situácii v šk...

Na zvýšenie platov v regionálnom školstve pôjde v tomto roku takmer 48 miliónov eur

Kategória: Aktuality

Normatívy pre jednotlivé typy škôl a normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov sú zverejnené na webovom sídle ministerstva - http://www.minedu.sk/normativne-financovanie/. Rozpis stupníc platových taríf aj s príplatkami za odpracované roky je...

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Kategória: Aktuality

2. medzinárodná vedecko-odborná konferencia s názvom Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?, sa bude konať v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej v dňoch 28.- 29. apríla 2016. Konferencia je určená jednak pre vedeckých a výskumn...

4. národná konferencia učiteľov chémie

Kategória: Aktuality

Združenie učiteľov chémie a Fakulta prírodných vied UKF v Nitre organizuje dňa 1. februára 2016 už 4. národnú konferenciu učiteľov chémie. Témou konferencie bude Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmet...

Témy 1. čísla časopisu Manažment školy v praxi 2016

Kategória: Aktuality

V 1. čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme finančnej kontrole v školách a školských zariadeniach, koncepcii pragmatickej pedagogiky. Pozrieme sa na rozvojové projekty a grantové programy ako súčasť školského života, pochvalu a motivác...

Časť učiteľov vstúpila do štrajku, niektoré školy zostanú zatvorené

Kategória: Aktuality

Časť učiteľov dnes vstúpila do ostrého, časovo neobmedzeného štrajku. Niektoré školy zostanú zatvorené, inde bude vyučovanie prebiehať v obmedzenom režime. Dôvodom vyhlásenia štrajku je podľa Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) dlhodobé ignorova...

Riaditeľské voľno bez príčiny môže byť porušením zákona

Kategória: Aktuality

 Neznámy počet učiteľov zapojených do štrajku a napriek tomu vyhlásené riaditeľské voľno – aj to je prax na niektorých slovenských školách. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje zriaďovateľov, ako aj riaditeľov škôl, že podob...

O zatvorení školy počas štrajku sa rodičia dozvedia od učiteľov

Kategória: Aktuality

O tom, či bude škola v pondelok 25. januára zatvorená, alebo bude pracovať v obmedzenom režime, by sa rodičia mali dozvedieť od riaditeľa školy alebo od triednych učiteľov. Informovali o tom predstavitelia Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU), kt...

K zmene kontinuálneho vzdelávania zasadla pracovná skupina

Kategória: Aktuality

Naháňačka za kreditmi a spory o to, ako dlho majú vlastne platiť, by sa mali stať minulosťou. Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR totiž zasadá pracovná skupina, ktorá hľadá nové riešenia kontinuálneho vzdelávania učiteľov.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk