Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2016

Workshop pre učiteľov zameraný na výučbu o OSN a trvalo udržateľných cieľoch

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku organizuje 11. novembra 2016 pre učiteľov a učiteľky workshop, zameraný na výučbu o OSN a trvalo udr...

Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské reprezentatívne organizácie v rezorte školstva na Slovensku pozývajú na 9. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konfarencia sa uskutoční v dňoch 3. - 4. októbra 20...

Noc výskumníkov na Slovensku

Kategória: Aktuality

Desiaty ročník festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2016  sa uskutoční 30. 9. 2016 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Projekt je podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisi...

Otvorený list Asociácie výchovných poradcov ministrovi školstva

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva. Napriek n...

Neviete sa rozhodnúť, ktoré krúžky by malo dieťa navštevovať?

Kategória: Aktuality

Vyberať krúžky pre svoje školopovinné dieťa nemusí byť vždy jednoduché. Rozhodnúť sa správne a najmä rýchlo môže byť frustrujúce nielen pre rodiča. Aj samotné dieťa môže mať z krúžkov strach a zmätok, ak nedosahuje želané výsledky, prípadne má poc...

Zmeniť školu šikanovanému dieťaťu nemusí pomôcť, hovorí psychologička

Kategória: Aktuality

Kyberšikanovanie sa dostupnosťou internetu a technológií stáva vážnym problémom, na ktorý nie vždy vedia rodičia či učitelia správne reagovať. Obeťou sa môže dnes stať ktokoľvek. Nemenej zložité je problém identifikovať. Ako zistiť, že sa niečo de...

Výsledky prvého kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017

Kategória: Aktuality

V pondelok 26. septembra 2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR prvé kolo vyjednávania o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme. KOZ SR predložila úradu vlády obidva návrhy ešte v...

Ako zvládať „jesenné ochorenia“

Kategória: Aktuality

Leto je za nami a prichádza síce farbami pestrá ale na ochorenia riziková jeseň. V tomto období je obranyschopnosť ľudského organizmu vystavená nadmernej záťaži. Pribúdajúce sychravé dni prinesú vírusy, nádchu, kašeľ... Úrad verejného zdravotníctv...

Európa slávi Európsky deň jazykov od roku 2001

Kategória: Aktuality

Na Starom kontinente sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov koná škála rôznych podujatí: od aktivít pre deti, cez televízne a rozhlasové programy, vyučovanie jazykov, ponuky ďalších kurzov až po prednášky a konferencie. Na Slovensku sú oslavy ...

Aké jazyky sa učia Európania?

Kategória: Aktuality

Na slovenských základných školách sa jeden cudzí jazyk učilo 80.1 % žiakov, víťazila angličtina. Na druhom stupni sa učilo angličtinu 95.9% študentov, 52.2% sa venovalo nemčine a 21.2% ruštine.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov