Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka Archív článkov 2016  

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2016

Workshop pre učiteľov zameraný na výučbu o OSN a trvalo udržateľných cieľoch

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku organizuje 11. novembra 2016 pre učiteľov a učiteľky workshop, zameraný na výučbu o OSN a trvalo udržateľných cieľoch.

Dôstojné pracovné podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerské reprezentatívne organizácie v rezorte školstva na Slovensku pozývajú na 9. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konfarencia sa uskutoční v dňoch 3. - 4. októbra 2016 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s podporou výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Noc výskumníkov na Slovensku

Kategória: Aktuality

Desiaty ročník festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2016  sa uskutoční 30. 9. 2016 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Projekt je podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy. 

Otvorený list Asociácie výchovných poradcov ministrovi školstva

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva. Napriek našej neustálej ochote spolupracovať na novom systémovom opatrení, ktoré by konečne začalo plnohodnotne riešiť problematiku detí súvisiacu s voľbou povolania, inklúziou detí nielen na školách, ale aj na trhu práce, sme do dnešného dňa k tejto pálčivej téme neboli prizvaní a ani nik z ministerstva školstva neprejavil záujem o odbornú diskusiu. 

Neviete sa rozhodnúť, ktoré krúžky by malo dieťa navštevovať?

Kategória: Aktuality

Vyberať krúžky pre svoje školopovinné dieťa nemusí byť vždy jednoduché. Rozhodnúť sa správne a najmä rýchlo môže byť frustrujúce nielen pre rodiča. Aj samotné dieťa môže mať z krúžkov strach a zmätok, ak nedosahuje želané výsledky, prípadne má pocit, že sa mu príliš nedarí.

Zmeniť školu šikanovanému dieťaťu nemusí pomôcť, hovorí psychologička

Kategória: Aktuality

Kyberšikanovanie sa dostupnosťou internetu a technológií stáva vážnym problémom, na ktorý nie vždy vedia rodičia či učitelia správne reagovať. Obeťou sa môže dnes stať ktokoľvek. Nemenej zložité je problém identifikovať. Ako zistiť, že sa niečo deje? Odpovedá psychologička Jarmila Tomková, ktorá spolupracuje na projektoch prevencie občianskeho združenia eSlovensko.

Výsledky prvého kola kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2017

Kategória: Aktuality

V pondelok 26. septembra 2016 sa uskutočnilo na Úrade vlády SR prvé kolo vyjednávania o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme. KOZ SR predložila úradu vlády obidva návrhy ešte v máji 2016. Prvé kolo sociálneho dialógu malo priniesť stanoviská zamestnávateľov, t.j. vlády SR, vyšších územných celkov a ZMOS k navrhovanému zneniu KZVS.

Ako zvládať „jesenné ochorenia“

Kategória: Aktuality

Leto je za nami a prichádza síce farbami pestrá ale na ochorenia riziková jeseň. V tomto období je obranyschopnosť ľudského organizmu vystavená nadmernej záťaži. Pribúdajúce sychravé dni prinesú vírusy, nádchu, kašeľ... Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) radí, na aké zdravotné komplikácie si dať v prichádzajúcom období pozor.

Európa slávi Európsky deň jazykov od roku 2001

Kategória: Aktuality

Na Starom kontinente sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov koná škála rôznych podujatí: od aktivít pre deti, cez televízne a rozhlasové programy, vyučovanie jazykov, ponuky ďalších kurzov až po prednášky a konferencie. Na Slovensku sú oslavy Európskeho dňa jazykov sú naplánované v Bratislave na pontelok 26. septembra na Hviezdoslavovom námestí tradičným podujatím Ulička jazykov. 

Aké jazyky sa učia Európania?

Kategória: Aktuality

Na slovenských základných školách sa jeden cudzí jazyk učilo 80.1 % žiakov, víťazila angličtina. Na druhom stupni sa učilo angličtinu 95.9% študentov, 52.2% sa venovalo nemčine a 21.2% ruštine.

1. kolo vyjednávania ku KZVS na rok 2017

Kategória: Aktuality

26. septembra 2016 na Úrade vlády SR sa bude konať 1. kolo rokovania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017 pre štátnu a verejnú službu.

Zákon o výchove a vzdelávaní - komentár

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír, JUDr. Jana Mlsnová, JUDr. Žaneta Surmajová

Vyberáme z publikácie - Komentár k  § 35 - Prestup na inú strednú školu

Základnou zásadou pri prestupe na inú strednú školu je, ako aj pri zmene základnej školy, skutočnosť, že rozhoduje riaditeľ strednej školy, na ktorú žiak prestupuje a nie riaditeľ strednej školy, z ktorej žiak odchádza. Od 1. septembra 2015 tiež platí, že žiakovi, ktorý bol prijatý do učebného odboru, možno povoliť prestup do inej strednej školy len do rovnakého alebo iného učebného odboru, teda nie je možné, aby v rámci prestupu na inú strednú školu bol takýto žiak prijatý do študijného odboru. Dôvodom nastavenia tejto podmienky boli prípady, že sa inštitút prestupu v praxi zneužíval. 

Zvyšovanie platov učiteľov bude aj v budúcom roku

Kategória: Aktuality

Platy učiteľov porastú aj v budúcom roku. Po dnešnom rokovaní vlády to potvrdil minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS). Zároveň bude podľa vlastných slov požadovať, aby došlo aj k navýšeniu finančných prostriedkom určených pre školstvo.

Materiálno – spotrebné normy a receptúry, pre školské stravovanie s účinnosťou od 01.09.2016

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vydáva Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie a metodika ich používania. MSN majú záväzný charakter s prípustnou toleranciou použitia, ktorá je uvedená v jednotlivých ustanoveniach metodiky.

Medzinárodný deň mládeže - zdravé pracoviská pre mladých pracovníkov

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň mládeže, ktorý sa konal 12. augusta 2016, mal za cieľ poukázať na problémy, ktorým v súčasnosti čelia mladí ľudia. Jedným z problémov je, že ľudia vo veku 18 až 24 rokov majú podľa európskych štatistík na pracoviskách až o 40 % vyššiu mieru úrazovosti ako starší pracovníci. EU-OSHA sa zaviazala tento problém riešiť a súčasťou záväzku je, že v rámci súčasnej kampane sa propagujú zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie.

 

Svetový deň bez áut

Kategória: Aktuality

22. september je Svetovým dňom bez áut, je vyvrcholením Európskeho týždňa mobility. Motto kampane ETM v roku 2016 znie: Inteligentná a udržateľná mobilita - investícia do Európy. 

Kažimír s Plavčanom majú pre učiteľov plán: Odstupňovať platy

Kategória: Aktuality

Aby do školstva prišlo viac mladých motivovaných učiteľov a kvalitnejších ľudí sú podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) dve cesty. Buď sa štát zameria na podporu mladých učiteľov, alebo na riešenie problému rozdielnych životných nákladov pedagógov. Šéf rezortu financií to uviedol po stredajšom rokovaní vlády.

Termíny maturitnej skúšky 2017

Kategória: Aktuality

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM. 

Stredné školy sa dozvedia svoju pridanú hodnotu vo vzdelávaní

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po druhýkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2016 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z tohto povinného maturitného predmetu.  Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania.

Mladí ľudia vnímajú spoločnosť kriticky a zvažujú emigráciu

Kategória: Aktuality

Konzultácie s mladými ľuďmi v rámci „Štruktúrovaného dialógu“, ktoré zabezpečovala Rada mládeže Slovenska (RmS), priniesli viaceré zaujímavé zistenia. Ide o jeden z najreprezentatívnejších prieskumov medzi mladými ľuďmi. RmS získala odpovede od 12 tisíc respondentov. Prebiehal vo všetkých krajoch, online a aj formou priamych konzultácií.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk