Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - November 2022

Aktuálne - Didaktika č. 6/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Myšlienky v hlave Na čo si najviac dávam pozor? Na svoje myšlienky. Vytvárajú z mojej hlavy dom, v ktorom potom musím bývať.“ Jan Tříska Koľkokrát v návale hnevu vyslovíme vety, ktoré ľutujeme? Ako často riešime v hlave veci, ktoré sa s odstupom č...

Nový pamätný deň - 22. september – Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch

Kategória: Aktuality

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 409/2022 Z. z. - novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Nenávistné prejavy rozširujú, podnecujú, podporujú alebo ospravedlňujú nenávisť, xenofóbiu, rasizmus, antisemitiz...

Sociálna poisťovňa predstavila novú webstránku

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa uviedla verejnosti novú webstránku. Nová webstránka je k dispozícii pre širokú verejnosť od 26. novembra 2022 na adrese www.socpoist.sk.

OZPŠaV vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto - právnik

Kategória: Aktuality

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: právnik pre kraje Banská Bystrica, Žilina, Trenčín.

Stanovisko NASES k projektu Nový školský internet

Kategória: Aktuality Autor/i: NASES

/Tlačová správa/ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) odmieta v plnom rozsahu zavádzajúce informácie a tvrdenia, ktoré boli v ostatných dňoch medializované a prezentované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a šp...

Ministerstvo vnútra je pripravené vydávať biometrické občianske preukazy už od decembra

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

O biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov budú môcť od decembra požiadať v  EÚ aj občania Slovenska. Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia  o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie, n...

Kategórie pedagogických a odborných zamestnanancov podľa novely zákona č. 138/2019 Z. z.

Kategória: Aktuality

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje kategórie pedagogických zamestnancov do dvoch skupín, na pedagogických zamestna...

Stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: ip.gov.sk

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023.

Kľúčové slová

Zmeny na kontaktných miestach daňových úradov

Kategória: Aktuality Autor/i: finančnasprava.sk

K 1. decembru tohto roka finančná správa pristupuje k optimalizácii 15 kontaktných miest daňových úradov po celom Slovensku. Ich agenda bude spolu so zamestnancami presunutá v rámci kraja do väčšej pobočky daňového úradu. Klientom bude naďalej pln...

Ministerstvo kultúry zverejnilo novú dotačnú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Žiadatelia a žiadateľky v nej môžu predkladať  svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk