Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sociálna poisťovňa predstavila novú webstránku

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa uviedla verejnosti novú webstránku. Nová webstránka je k dispozícii pre širokú verejnosť od 26. novembra 2022 na adrese www.socpoist.sk.

Cieľom projektu je nahradiť súčasné webové sídlo Sociálnej poisťovne, ktoré nespĺňa moderné štandardy a požiadavky, novým webovým portálom. Zároveň vytvoriť moderný, prehľadný a bezpečný web, ktorý bude proklientsky orientovaný, užívateľsky prívetivý a bude slúžiť ako vstupná brána pre všetky súčasné aj budúce elektronické služby Sociálnej poisťovne. Očakávanými prínosmi a parametrami nového webu sú tiež zrozumiteľnosť, jednoduchá orientácia a prístupnosť.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/news/socialna-poistovna-predstavila-novu-webstranku-v-centre-diania-je-poistenec-zivotne-situacie-v


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov