Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie pre základné školy, ktoré začnú vzdelávať v prvých ročníkoch podľa ŠVP pred rokom 2026

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejnilo Usmernenie - Informácie pre základné školy, ktoré začnú vzdelávať v prvých ročníkoch podľa školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre základné vzdelávanie pred rokom 2026.

Všetky školy, bez rozdielu, kedy sa rozhodli vzdelávať v prvých ročníkoch podľa nového ŠVP ZV, si pripravia ŠkVP podľa ŠVP ZV v zmysle jeho dodatkov. Informácie o postupe jeho prípravy sú súčasťou usmernenia, ktoré je zverejnené na https://www.minedu.sk/usmernenia-stanoviska-informativne-materialy/. ŠVP a jeho prípadné dodatky spolu s konsolidovaným znením sú zverejnené na https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-programpre-zakladne-vzdelavanie-2023/.

Zdroj: https://www.minedu.sk/informacie-pre-zakladne-skoly-ktore-zacnu-vzdelavat-v-prvych-rocnikoch-podla-skolskeho-vzdelavacieho-programu-v-sulade-so-statnym-vzdelavacim-programom-pre-zakladne-vzdelavanie-pred-rokom-2026/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov