Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2022

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť pedagogického alebo odborného zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška č. 142/2022 Z. z. o minimálnych požiadavkách na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postupe pri posudzovaní psychickej s...

Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka ZŠ pre samosprávne kraje a Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na SŠ pre školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje násobok predp...

IT Fitness Test

Kategória: Aktuality Autor/i: itfitness.eu

IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná od 26. apríla do 31. júla, spolu s testovaním v ďalších krajiná...

ŠŠI - Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži termín podania žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ako aj fakt, že v ostatnom období boli často novelizované právne predpisy, by sme radi upriamili pozornosť pedagogickej ...

Upozornenie na povinnosť uviesť link na verejné obstarávanie v CRZ

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

1. 4. 2022 je účinné nariadenie Vlády SR, ktoré nariaďuje uviesť link na verejné obstarávanie pri zverejňovaní nových zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.

Až 93 % učiteľov vníma negatívny vplyv hluku na svoje zdravie

Kategória: Aktuality Autor/i: Ecophon

BRATISLAVA, 8.4.2022  Až 60 % učiteľov potvrdilo, že zlá priestorová akustika v podobe hluku a ozveny v triede, hluku prenikajúceho do tried z iných miestností, a z nich vyplývajúca zlá zrozumiteľnosti reči negatívne ovplyvňuje ich prácu. Poukázal...

Darujte 2 % zo zaplatených daní

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasprava.sk

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do konca ...

Respirátory a karanténa - uvoľnovanie opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: ta3.sk

Ministerstvo zdravotníctva informovalo o uvoľňovaní opatrení. Situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 má zlepšujúci sa trend. Povinnosť nosenia respirátorov od štvrtka končí, niektoré výnimky však ostanú zachované. Ruší sa tiež povinná karantén...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 92022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Duša sa zafarbí farbou svojich myšlienok.“ Marcus Aurelius  Akými myšlienkami sa zamestnávame? Ktoré podnety prevládajú? Vieme ponúknuť preladenie tým, ktorí to potrebujú? Vieme prinášať aj v náročných časoch radosť, pokoj a nádej? V akej miere n...

Rozhodnutie ministra z 20.4.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk