Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Respirátory a karanténa - uvoľnovanie opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: ta3.sk

Ministerstvo zdravotníctva informovalo o uvoľňovaní opatrení. Situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 má zlepšujúci sa trend. Povinnosť nosenia respirátorov od štvrtka končí, niektoré výnimky však ostanú zachované. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou.

Respirátory budú povinné už len pre návštevníkov zariadení sociálnej starostlivosti a personál pri kontakte s klientom a pacientom a rovnako pre návštevníkov zdravotníckych zariadení a personál pri kontakte s klientom a pacientom. Výnimky aj v týchto zariadeniach budú tieto:

  • rúško namiesto respirátora (ak zamestnanec trpí kožným ochorením tváre a nosenie respirátora by mohlo ochorenie zhoršiť),
  • bez respirátora platia výnimky pre deti do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autostikého spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pre zamestnancov, ktorý sa nachádza vo vnútornom pracovisku sám a na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania. 

 Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest

Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/234239/nosenie-respiratorov-bude-az-na-vynimky-minulostou-konci-aj-karantena-po-kontakte-s-pozitivnymi a tu: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5127:informacia-o-novych-vyhlakachnk-prekrytiu-dychacich-ciest-a-domacej-izolacii-ankarantene&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk