Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

31. ročník konferencie Dieťa v ohrození sa uskutoční 29 – 30. mája 2024

Kategória: Výzvy

VÚDPaP spúšťa prihlasovanie sa na konferenciu Dieťa v ohrození. Nosnou témou konferencie bude Psychická odolnosť ako výzva súčasnosti.

MŠVVaM - Príklady dobrej praxe na VIKI (19. 5.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaM vyhlasuje celoslovenskú súťaž pre pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl a učiteľov základných škôl. Úlohou súťažiach je vytvoriť súťažnú kolekciu na ľubovoľne zvolenú tému nadväzujúcu na inovovaný ŠVP a jeho vzdelávacie obl...

Výzva - Poskytnutie dotácie v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou (30. 4.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaM SR vyhlasuje výzvu na dotáciu pre žiadateľov v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou. Dátum uzatvorenia výzvy: 30. 4. 2024.

Nadácia Pontis - Podpora projektov zameraných na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities (24. 5.)

Kategória: Výzvy

SK-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre veľké projekty. Uzávierka: 24. 5. (nadaciapontis.sk).

Nadácia Ekopolis - Dobrý sused (15. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis otvára druhú grantovú výzvu. Program je výhradne určený pre obyvateľov mestských častí Bratislavy: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave. Uzávierka: 15. 4. (ekopo...

Nadácia Pontis - Mentoring pre mimovládne organizácie (9. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis podporí neziskové organizácie mentoringom na mieru aj grantom do výšky 60 000 eur. Uzávierka: 9. 4. 2024 (nadaciapontis.sk).

Nadácia SLSP: Grantový program Pre budúcnosť 2024 (3. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 3. ročník grantového programu Pre budúcnosť s realizáciou vybraných verejnoprospešných projektov v roku 2024. Uzávierka: 3. 4. 2024 do 13.00 h. (slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva).

Ministerstvo dopravy SR - Súťaž v písaní listov (19. 4.)

Kategória: Výzvy

Medzinárodný úrad Svetovej poštovej únie vyhlásil pre deti od 9 do 15 rokov 53. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov na tému Napíš list budúcim generáciám o svete, ktorý, ako dúfaš, zdedia (mindop.sk). 

Zvýšenie kapacít materských škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR informuje o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít materských škôl". Cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné mo...

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudov...

Zvyšovanie kapacít základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít základných škôl". Cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacit...

Výzva - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev