Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

SPPoločne pre komunity (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku. Uzávierka: do 27. 6. 2021 (grantexpert.sk).

IVP - Podpora digitalizácie na školách - Projektový šprint

Kategória: Výzvy

IVP spúšťa v spolupráci so zahraničnými expertami Svetovej banky iniciatívu „Projektového šprintu“. V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu môžu základné školy kontaktovať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR do 30. júna 2021 (mine...

MŠVVaŠ SR - Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná najmä na príprava podmienok na transformáciu vybratých centier odborného vzdelávania a prípravy na centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. Uzávierka: do 15. 6. 2021 (grantexpert.sk).

MŠVVaŠ SR - Vyhlásenie výzvy "Finančná gramotnosť"

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR pridelí účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Konečný termín na predloženie...

Podpora malých projektov v oblasti IT 2021

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na podporu malých projektov v oblasti IKT. Je určená pre podnikateľov, školy, mimovládne organizácie a ďalšie subjekty. Uzávierka do: 15. 7. 2021 (grantexpert.sk).

Férová Nadácia O2 - Vráťme spolu rozum na internet 2021

Kategória: Výzvy

Výzva podporí projekty, iniciatívy a platformy zamerané na zlepšenie mediálnej gramotnosti žiakov aj učiteľov, projekty podporujúce kritické myslenie alebo odhaľovanie dezinformácií a konšpiračných teórií. Uzávierka: 19. 6. 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia pre deti Slovenska - Škola inkluzionistov 2021

Kategória: Výzvy

Z výzvy bude podporených desať škôl a ich proinkluzívne orientovaných tímov pedagogických a odborných zamestnancov. Uzávierka: do 13. 6. 2021 (grantexpert.sk).

Nadácia Orange - Digitálny svet pre každého (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je rozvíjať digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou a uľahčiť im život v digitálnej dobe. Uzávierka: 15. 6. 2021 (grantexpert.sk).

TDPS - Záleží nám na tvojom rozvoji (2021)

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu je motivovať pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast. Uzávierka: 30. 6. 2021 (grantexpert.sk).

Letná škola 2021 – Základné školy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl ...

Letná škola 2021 – Stredné odborné školy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na strednej odbornej škole v školskom roku 2020/2021“. Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zm...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk