Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

Výzva na zapojenie sa do overovania inovatívnych metodík (5. 7.)

Kategória: Výzvy

Výzva je zameraná na zvýšenie kvality metodík pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania a ich následné využívanie, overovanie metodík v podmienkach praxe a ich adaptácia podľa spätnej väzby od učiteľov, podporu digitálnych kompetencií pedag...

Výzva - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudov...

Zvýšenie kapacít materských škôl - zmena vo výzve

Kategória: Výzvy

Hlavný cieľ výzvy: Dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 1. septembra 2025 zúčastňovať na predp...

Zabezpečovanie činností v Školskom programe pre školský rok 2024/2025 - školské ovocie a zelenina (31. 5.)

Kategória: Výzvy

PPA zverejnila Výzvu pre žiadateľov na podanie Žiadosti o poskytovanie pomoci na zabezpečovanie činností v Školskom programe a Príručky pre žiadateľov na schválenie Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie dodávania ovocia, zele...

Digitálny Smart grant 2024 (15. 6.)

Kategória: Výzvy

ČSOB nadácia vyhlásila výzvu grantového programu Digitálny Smart grant 2024. Program umožňuje žiadateľom získať finančnú podporu na projekty zamerané na technologický vývoj a digitalizáciu ale aj bezpečnosť v online prostredí, vytváranie digitálne...

Úrad vlády SR - Dotácie na podporu rómskej komunity (30. 5.)

Kategória: Výzvy

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2024. Uzávierka: 30. 5. 2024 (https://www.romovia.vlada.gov...

Výzva - Podpora pomáhajúcich profesií 3 - Školský digitálny koordinátor (20. 5.)

Kategória: Výzvy

NIVAM zverejnil výzvu na zapojenie sa do národného projektu: Podpora pomáhajúcich profesií 3. Podporovaná pozícia je Školský digitálny koordinátor (ŠDK). Informačný webinár sa uskutoční 7. mája od 15.00 do 16.00. Uzávierka: 20. 5. (nivam.sk)

Nadácia VSE otvára grantový program Zmiernenie klimatickej zmeny (3. 6.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE v spolupráci s Nadáciou E.ON vyhlasuje nový grantový program, ktorý podporí rozvoj regiónu východného Slovenska a prispeje k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít. Uzávierka: 3. 6. 2024 (vseholding.sk/vseh/domov/nadacia-vse/gran...

Nadácia Ekopolis - Grantový program Sadíme budúcnosť (7. 6.)

Kategória: Výzvy

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Uzávierka: 7. 6 do 16:00 (sadimebuducnost.sk).

Výzva - Poskytnutie dotácie v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou (30. 4.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaM SR vyhlasuje výzvu na dotáciu pre žiadateľov v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou. Dátum uzatvorenia výzvy: 30. 4. 2024.

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame (5. 5.)

Kategória: Výzvy

Tesco vyhlasuje grantový program - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia v okolí. Uzávierka: 5. 5. 2024 (tesco.sk/pomahame/)

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev