Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

TDPS neinvestičný fond - Záleží nám na tvojom rozvoji (28. 2. 2022)

Kategória: Výzvy

Víziou grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomost...

Programu Generácia 3.0 pre rok 2022 (8. 2. 2022)

Kategória: Výzvy

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2022. Uzávierka: 8. február 2022 (generacia30.sk).

U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia - Spoločne pre región 2022 (10. 3.)

Kategória: Výzvy

U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia zverejnili výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Spoločne pre región, v ktorom môžu byť verejnoprospešné komunitné aktivity podporené až do výšky 3 000 eur. Dátum uzávierky: 10. marec 2...

Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly (30. 6. 2022)

Kategória: Výzvy

Príjem žiadostí na vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly je od 22. 12. 2021 do 30. 06. 2022 (edotacie.sk).

Nadácia Ekopolis - Sadíme budúcnosť (15. 2.)

Kategória: Výzvy

Nová iniciatíva Sadíme budúcnosť spúšťa prvé kolo na získanie grantov. Výzva je otvorená do 15. februára 2022 (sadimebuducnost.sk).

Súťaž - Štúrovo pero (15. 2.)

Kategória: Výzvy

Banskobystrický samosprávny kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen, Občianske združenie Štúrovo pero vyhlasujú v rámc...

Kultúrna pamiatka roka - FÉNIX (15. 1.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP organizuje súťaž Kultúrna pamiatka roka - Fenix. Cieľom súťaže je oceniť prístup vlastníkov pamiatok a prínos zainteresovaných subjektov k ochrane pamiatkových hodnôt a prezentovať tieto pamiatky širokej verej...

Výzva - Kompenzácia poplatku v ŠKD za žiakov zo SZP a v hmotnej núdzi (17. 1. 2022)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí - Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi. Prihlasovanie je otvorené do 17. januára 2022 (minedu.sk).

Školský digitálny koordinátor - 2. kolo výzvy (21. 12.) a (16. 1.)

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania (minedu.sk).

Výzva „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ (10. 1.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“. Prihlasovanie do programu „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je otvorené do 10. 1. ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk