Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Výzvy

Zelený vzdelávací fond

Kategória: Výzvy Autor: zelenyvzdelavacifond.sk

Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia otvárajú 3. výzvu, ktorej cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, celoživotné vzdelávanie, aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov či pracovníkov s mládežou.  Výzva bude otvorená do 20. novembra 2019 (zelenyvzdelavacifond.sk).

Grantový program Nadácie VÚB

Kategória: Výzvy Autor: nadaciavub.sk

Nadácia VÚB podporí komunitno-filantropické projekty a komunitné projekty zamerané na ekológiu a životné prostredie. Uzávierka prijímania žiadostí je 31.10.2019 (nadaciavub.sk).

Nadácia Pontis - Vzdelanie bez bariér pre všetky deti

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Srdce pre Deti – charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, ktorý spravuje Nadácia Pontis, vyhlasuje grantovú výzvu pre organizácie: „Vzdelanie bez bariér pre všetky deti“. Uzávierka do 25. októbra 2019 (nadaciapontis.sk).

Podpora IT projektov - Fond SK-NIC

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Fond SK-NIC podporí malé projekty, ktoré sa zameriavajú na kybernetickú bezpečnosť a internetové vzdelávanie. O finančnú podporu môžu žiadať fyzické osoby, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, školy a iné právnické osoby. Prihlasovanie je otvorené do 31. októbra 2019 (www.nadaciapontis.sk).

Celoslovenská súťaž EKOPOSTER - MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov základných škôl, žiakov gymnázií s osemročným vyučovaním a žiakov ZUŠ - EKOPOSTER 2019. Uzávierka zasielania prác je 15. 11. 2019 (minedu.sk).

Celoslovenská a medzinárodná súťaž - PRAMIENOK 2019 (MŠVVaŠ SR)

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo celoslovenskú a medzinárodnú súťaž vo výtvarnej tvorbe detí predškolského veku PRAMIENOK 2019. Uzávierka zasielania prác je 15. 11. 2019 (minedu.sk).

Voda pre život - život pre vodu 2019 - MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo celoslovenskú súťaž v literárnej tvorbe žiakov prvého stupňa základných a špeciálnych škôl Voda pre život - život pre vodu 2019. Uzávierka zasielania prác je 8. 11. 2019 (minedu.sk).

Grantový program mamnato - Nadácia Slovenskej sporiteľne

Kategória: Výzvy Autor: slsp.sk

Nadácia Slovenskej spoirteĺne vyhlasuje 2. ročník grantového programu #mamnato grant – Mesto blízke ľuďom pre projekty s realizáciou v roku 2020. Prihlásenie projektu je možné do 31. 10. 2019 pre projekty s realizáciou v roku 2020 (www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva).

Grantový program Dobrý sused - Nadácia Ekopolis a Slovnaft

Kategória: Výzvy Autor: ekopolis.sk

Grantový program Dobrý sused pre obyvateľov bratislavských mestských častí Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obce Rovinka vyhlasuje jesennú výzvu na zasielanie projektových zámerov lokálnych komunít. Grantová výzva je otvorená a nepretržite prijíma projektové návrhy (www.ekopolis.sk).

Týždeň vedy a techniky na Slovensku - výtvarná a fotografická súťaž

Kategória: Výzvy Autor: cvtisr.sk

Pošlite výkresy alebo fotografie do súťaže, ktorá sa už tradične spája s Týždňom vedy a techniky na Slovensku.  Uzávierka: 4. október 2019 (cvtisr.sk).

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Iuventou - Hlas mladých

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu pre registrované organizácie v programe Hlas mladých na roky 2018 - 2020 na predkladanie žiadosti na prehodnotenie napĺňania kritérií v rámci štandardov programu. Uzávierka žiadosti: do 16. októbra 2019 (www.minedu.sk).

Svet Plastelíny - výzva

Kategória: Výzvy Autor: Svet Plastelíny

Organizácia Svet Platelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Uzávierka je 29. 11. 2019 (svetplasteliny.sk).

Nadácia Orange - E-Školy pre budúcnosť 2019/2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaorange.sk

Nadácia Ogange vyhlasuje pre základné školy, stredné školy a neziskové organizácie grantový program e-Školy pre budúcnosť. Uzávierka programu: 9. október 2019 (https://www.nadaciaorange.sk/sk).

Poisťovňa Kooperatíva a Nadácia pre deti Slovenska - Športujem rád a bezpečne

Kategória: Výzvy Autor: nds.sk

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska realizujú program Športujem rád a bezpečne, ktorý podporuje projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pravidelnému pohybu. O podporu do výšky 2 500 eur sa môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. Uzávierka: 7. október 2019 (www.nds.sk).

Nadácia ZSE - Výnimočné školy

Kategória: Výzvy Autor: nadaciazse.sk

Nadácia ZSE otvára nový grantový program Výnimočné školy, ktorý podporí učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku. Uzávierka: 10. október 2019 (www.nadaciazse.sk).

Nadácia SPP - O krok vpred

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaspp.sk

Nadácia SPP podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých. Uzávierka: 4. október 2019 (nadaciaspp.sk).

MŠVVaŠ SR - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 28.  október 2019 (minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 15. októbra 2019 (www.minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Uzávierka 1. hodnotiaceho kola: 30. september 2019 (www.minedu.sk).

Nadácia Volkswagen Slovakia - Budúcnosť s autizmom

Kategória: Výzvy Autor: nadacia-volkswagen

Nadácia Volkswagen Slovakia prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Uzávierka: 30. september 2019 (www.nadacia-volkswagen.sk/).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk