Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Projekty

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Uzávierka: 3. novem...

Nadácia Ogange - E-Školy pre budúcnosť 2020/2021

Kategória: Výzvy

Nadácia Ogange otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej pandem...

Nadácia Slovenskej sporiteľne - grantový program mamnato

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program #mamnato špeciál s realizáciou vybraných projektov v roku 2021. Cieľom je pomôcť oživiť neziskový sektor. Zámerom je podporiť udržateľné verejnoprospešné projekty komunitného a inovatívneho ...

Nadácia ESET - Zmiernenie dopadu pandémie COVID‑19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Kategória: Výzvy

Zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia má ambíciu podporovať komunity a organizácie, ktoré sa venujú práci s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia dlhodobo a v súčasnosti vplyvom pandémi...

ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia

Kategória: Výzvy

Cieľom grantového programu (Nadácia Pontis, Telekom, SPy, Aj Ty v IT) je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a program...

Podpora mimovládnych organizácií v témach životného prostredia (2020)

Kategória: Výzvy

Nový grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie podporí projekty mimovládnych organizácií, ktoré sa intenzívne venujú problémom životného prostredia, navrhujú perspektívne stratégie a prinášajú konkrétne účinné riešenia vrátane inovatívny...

Spoločnosť Tesco a Nadácia Pontis - Vy rozhodujete, my pomáhame

Kategória: Výzvy

Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlásila už 8. edíciu obľúbeného programu na podporu lokálnych projektov. Nápady a iniciatívy, ako zlepšiť kvalitu života vo svojom meste či v obci, môžu neziskové organizácie, školy či samosprávy p...

Nadácia ZSE - Výnimočné školy

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE otvára grantový program Výnimočné školy. Uzávierka: 20. októbra 2020 (nadaciazse.sk).

Nadácia pre deti Slovenska - Grantová výzva Cloetta

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 12. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Uzávierka: 12. október 2020 (nds.sk).

Svet Plastelíny - výzva pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory.

Kategória: Výzvy

Organizácia Svet Platelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Uzávierka: do 31. októbra 2020 (svetplasteliny.sk).

Anketa Strom roka: súťaž pre školy s novou kategóriou

Kategória: Výzvy

Celoslovenská anketa Strom roka 2020 ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov. Súťaž spočíva v zbieraní hlasov za najobľúbenejšie stromy, ktoré súperia v tohtoročnej fin...

Medzinárodný deň školských knižníc - Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Kategória: Výzvy

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa uskutoční 26. októbra 2020, vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica 16. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Víťazná škola môže pre svoju kni...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk