Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Výzvy

Príspevok - zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku. 

Súťaž esejí k 75. výročiu vzniku OSN

Kategória: Výzvy Autor: mzv.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN. Uzávierka: 30. 6. 2020 (mzv.sk). 

Súťaž – “Junior internet 2020”

Kategória: Výzvy Autor: juniorinternet.sk

Asociácia pre mládež, vedu a techniku vyhlasuje súťažnú konferenciu Junior Internet určenú žiakom základných a stredných škôlUzávierka do:  15. 3. 2020 (juniorinternet.sk).

Nadácia VÚB - Pomôžte svojej komunite 2020

Kategória: Výzvy Autor: nadaciavub.sk

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Termín uzávierky: 15. 2. 2020 (nadaciavub.sk).

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých - implementácia opatrení strategického dokumentu pre prácu s mládežou na miestnej úrovni

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni (3. fáza) ktoré sa opierajú o predchádzajúcu analýzu stavu a potrieb mládeže, a to aj prostredníctvom podpory mikroprojektov na miestnej úrovni. Uzávierka: 28. 2. 2020 (minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - Komunita mladých - zber údajov, ich analýza, tvorba strategického dokumentu na miestnej úrovni

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Programov pre mládež KOMUNITA MLADÝCH. Výzva sa zameriava na 1. a 2. fázu – zber údajov a ich analýza a tvorba strategického dokumentu na miestnej úrovni pre oblasť mládeže. Uzávierka: 28. 2. 2020 (minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - Hlas mladých - podpora činností rozvíjajúcich zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v programe HLAS MLADÝCH. Výzva je zameraná na podporu činností, ktoré rozvíjajú zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na regionálnej úrovni. Uzávierka: 17. 2. 2020 (minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - program Služby pre mladých - služby v oblasti dobrovoľníctva

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy program pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe Služby pre mladých. Uzávierka: 17. 2. 2020 do 14:30 hod. (www.minedu.sk). 

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách

Kategória: Výzvy Autor: minzp.sk

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu SR. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Uzatvorenie výzvy: 28. 2. 2020 (www.minzp.sk).

MŠVVaŠ SR - program Služby pre mladých - informačné a poradenské služby

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy programy pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe Služby pre mladých. Uzávierka: 17. 2. 2020 (www.minedu.sk).

MŠVVaŠ SR - PRIORITY mládežníckej politiky 2020

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy program pre mládež na roky 2014 - 2020 v programe PRIORITY mládežníckej politiky. Oprávnenými žiadateľmi sú CVČ zaradené do siete škôl a školských zariadení. Uzávierka: 17. 2. 2020 (minedu.sk).

Štartuje piaty ročník súťaže Pre Vodu - Nadácia Ekopolis

Kategória: Výzvy Autor: ekopolis.sk

Nadácia Ekopolis organizuje celoslovenskú súťaž PRE VODU, ktorá sa zameriava na hľadanie inšpiratívnych riešení hospodárenia s vodou. Do 3. 2. 2020 môžu samosprávy, združenia a firmy nominovať konkrétnu situáciu či problém, ktorý sa týka zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Uzávierka študentských prác bude 30. 9. 2020 (ekopolis.sk).

Poisťovňa KOOPERATIVA - Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Kategória: Výzvy

Poisťovňa KOOPERATIVA vyhlasuje grantový program "Bezpečne v komunite, bezpečne doma", ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá. Uzávierka prijímania žiadostí: 31. 1. 2020 (www.nds.sk).

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení

Kategória: Výzvy Autor: minv.sk

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. 3. 2020 (minv.sk).

Karpatská nadácia - Výzva programu Magna pre región 2020

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia vyhlásila grantový program MAGNA pre región 2020. Program sa zameriava na podporu projektov v košickom kraji, ktoré prinášajú inovatívne riešenia miestnych potrieb a inšpirujú iné organizácie a komunity v regióne. Uzávierka prijímania žiadostí je 31. 1. 2020 (karpatskanadacia.sk).

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis - Zelené oázy

Kategória: Výzvy Autor: ekopolis.sk

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásuje v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Výzva na podávanie projektov je otvorená od 11. novembra 2019 do 13. januára 2020 (www.ekopolis.sk).

Karpatská nadácia - jazykové štipendium

Kategória: Výzvy Autor: karpatskanadacia.sk

Karpatská nadácia ponúka štipendium pre študentov a mladých ľudí, ktoré je zamerané na skvalitňovanie úrovne znalosti anglického jazyka. Program podporí študentov/študentky a mladých ľudí, ktorí/é budú mať, v rokoch 2019-2020 trvalý pobyt na území košického alebo prešovského kraja, vek do 30 rokov. Termín do: 6. decembra 2019 (karpatskanadacia.sk).

Nadácia ESET - grant na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaeset.sk

Nadácia ESET vyhlasuje grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať projekty na podporu vzdelávania sociálne znevýhodnených detí a mládeže na Slovensku. Žiadosti môžu záujemcovia posielať do 18. novembra 2019 (nadaciaeset.sk).

Nadácia Poštovej banky - Nápad pre 3 generácie

Kategória: Výzvy Autor: pre3generacie.sk

Nadácia Poštovej bankypozýva zapojiť sa do štvrtého kola grantového programu Nápad pre 3 generácie. Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva. Uzávierka: do 12. decembra 2019 (pre3generacie.sk).

Učiteľ/ka budúcnosti - Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia

Kategória: Výzvy

Karpatská nadácia a T-Systems Slovakia podporí inovatívne základné školy, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Program im umožní preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. Uzávierka: do 22. novembra 2019 (karpatskanadacia.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk