Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Prehľad v mesiacoch

Prehľad dôležitých termínov v septembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci september. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánova...

Prehľad dôležitých termínov v júli a v auguste N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci júl a august Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v letných mesiacoch. Termíny dôležitý...

Prehľad dôležitých termínov v júni N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci jún. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných o...

Prehľad dôležitých termínov v máji N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci máj. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných o...

Prehľad dôležitých termínov v apríli N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci apríl. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných...

Prehľad dôležitých termínov v marci N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci marec. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiáda...

Prehľad dôležitých termínov vo februári N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci február. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiá...

Zmena vyhlášky o škole v prírode N

Autor/i: -

Vyhláška, ktorá mení vyhlášku o škole v prírode vyšla v Zbierke zákonov pod č. 436/2020 Z.z.

Prehľad dôležitých termínov v januári N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci január. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympiád...

Prehľad dôležitých termínov v decembri N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov v mesiaci december. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o plánovaných olympi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Rozhodnutie riaditeľa školy, komisionálne skúšky a povinná školská dochádzka N

Publikované:

Musí byť vydané rozhodnutie riaditeľa školy na žiadosť zákonného zástupcu o opakovanie ročníka terciánke na 8-ročnom gymnáziu ak má študentka ešte povinnú školskú dochádzku? Teda či ak študentka bola na konci ročníka klasifikovaná na komisionálnych skúškach z jedného predmetu známkou nedostatočný, bude opakovať ročník a teda či  automaticky prepadla do nižšieho ročníka (bez žiadosti zákonného zástupcu, bez rozhodnutia riaditeľa) ak je ešte v povinnej školskej dochádzke?

Pracovný poriadok a zrušenie pracovného miesta zástupcu riaditeľa N

Publikované:

  Môže novo nastupujúci riaditeľ  hneď po nástupe zmeniť pracovný poriadok? Je možné v priebehu školského roka zrušiť pracovné miesto zástupcu riaditeľa?