Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Prehľad dôležitých termínov v apríli 2024

Publikované: Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad pamätných dní, štátnych sviatkov, významných medzinárodných dní, prázdnin v mesiaci apríl 2024.

Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturitnej skúške, plánovaných olympiádach aj stredoškolských súťažiach.

Uvádzame zoznam priebežne plánovaných aktivít a povinností, na ktoré treba myslieť v mesiaci apríl.

Termíny dôležitých udalostí a s nimi súvisiace informácie sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár. 

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty (pod textom) ponúkame text vo Worde na stiahnutie.

Zdrojkalendar.azet.sknivam.skcvtisr.skiuventa.skfinancnasprava.sksvs.edu.sk

Štátny sviatok
7. 4.
10. 4.
Veľký piatok – deň pracovného pokoja
Veľkonočný pondelok – deň pracovného pokoja
Medzinárodný deň
2. 4.
7. 4.
8. 4.
11. 4.
15. 4.
18. 4.
22. 4. 
23. 4. 
24. 4. 
26. 4.
28. 4.
29. 4.
Medzinárodný deň detskej knihy, Svetový deň povedomia o autizme
Svetový deň zdravia (WHO)
Medzinárodný deň Rómov
Medzinárodný deň solidarity oslobodených politických väzňov a bojovníkov proti fašizmu
Svetový deň umenia
Svetový deň kultúrneho dedičstva, Deň narcisov
Deň Zeme
Svetový deň kníh a autorských práv
Deň skautov, Svetový deň vodiacich psov
Svetový deň duševného vlastníctva
Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci
Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami, Medzinárodný deň tanca
Pamätný deň
13. 4.
Deň nespravodlivo stíhaných
Prázdniny
do 2. 4.
 Veľkonočné prázdniny
Termíny
do 17. 4.
19. 4.
 
do 19. 4.
od 19. 4.

 
 
 
 
od 22. 4.
do 19. 4.
 
 
26.4. a 30.4.
 
ZŠ zašlú export informácií – stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS.
ŠVS zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe.
ŠVS po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPP.
ZŠ importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu.
SŠ si vyžiadajú od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel.  Po dodaní výsledkov T9 z NIVAM-u do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9.  SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk.
ŠVS sprístupní výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe po dodaní z NIVaMu: Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient.
1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy (2. fáza)
Prechod žiakov zo základnej školy na strednú školu
 
 9. 4. – 12. 4.
Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
Maturita 2024
1. 4. – 30. 4.
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025.
do 5. 4.
Odoslanie údajov do Centrálneho registra za marec.
4. 4. – 5. 4.
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk