Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2023

Zvyšovanie kapacít základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít základných škôl". Cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacit...

Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl". Odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku v základných školách pomocou vybudov...

Zvýšenie kapacít materských škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR informuje o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Zvýšenie kapacít materských škôl". Cieľom je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné mo...

Fotosúťaž: „Aj vy ste živé dedičstvo!“ (30. 11.)

Kategória: Výzvy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pozýva k zapojeniu sa do osláv 20. výročia vzniku UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom fotosúťaže. Témou fotografickej súťaže je „ochrana živého dedičstva“. Súťažiť možno do...

Výzva - Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl". Termín: priebežne do uzavretia výzvy.

MIRRaI SR - INTERREG SK-CZ/2023/4_Vzdelávanie (31. 1.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Uzávierka: 31. 01. 2024 (sk-cz.eu/download/4-vyzva_vzdelavanie).

MŠVVaŠ SR - Zdravie a bezpečnosť v školách 2023 (16. 11.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“. Uzávierka: 16. 11. 2023 (minedu.sk)

Nadácia Tesco - Vy rozhodujete, my pomáhame (5. 11.)

Kategória: Výzvy

Tesco vyhlasuje grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia (zmena detského ihriska, rozvíjanie športových aktivít pre deti v materskej škole, skrášlenie verejného priestranstva v susedst...

Poštová banka - Nápad pre 3 generácie (6. 11.)

Kategória: Výzvy

Poštová banka a nadácia 365.bank podporí najlepšie nápady, ktoré v rámci komunít vytvárajú a utužujú medzigeneračné vzťahy. Uzávierka: 6. 11. (pre3generacie.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk