Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

MŠVVaŠ SR - Zdravie a bezpečnosť v školách 2023 (16. 11.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“. Uzávierka: 16. 11. 2023 (minedu.sk)

Cieľ výzvy: Podporiť zvýšenie bezpečnosti a ochranu zdravia v školách.

Oprávnení žiadatelia: Zriaďovatelia základných a stredných škôl.

Prioritné oblasti podpory:

  • odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania ako sú: šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, agresivita, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, sexuálne zneužívanie a násilie aj v online priestore, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi,
  • skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,
  • ochranu duševného zdravia žiakov,
  • formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, prevenciu alergií a respiračných problémov okrem zdravej stravy (na to je určený rozvojový projekt Zdravie na tanieri).

Aktivity sa môžu realizovať aj online formou.

Maximálna výška finančných prostriedkov na jeden rozvojový projekt:

  • pre projekt s celoslovenskou pôsobnosťou 5 000,- eur, 
  • pre projekt s regionálnou pôsobnosťou 3 000,- eur (zapojenie minimálne 7 škôl).

Konečný termín predloženia žiadostí: 16. novembra 2023 23:59:59

Výzva

 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev