Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2021

Nadácia Orange - Zdravá duša školy

Kategória: Výzvy

Cieľom pilotného grantového programu Zdravá duša školy je destigmatizovať a rozvíjať tému prevencie v oblasti duševného zdravia na školách a prispieť k budovaniu psychickej odolnosti a psychohygieny pedagógov a odborných zamestnancov. Projekty sú ...

Výzva MŠVVaŠ SR - Snozelen miestnosť

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“. Do výzvy je možné sa zapojiť do 3. 11. 2021. 

Nadácia SPP vyhlasuje grantový program SPPravmeTo

Kategória: Výzvy

S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlasuje Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Termín uzávierk...

Nadácia Poštovej banky - Nápad pre 3 generácie

Kategória: Výzvy

Poštová banka poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolu podieľať minimálne 2 generácie a nápady budú originálne a trvalo udržateľné. Dobrý nápad možno prihlásiť do 2. 11. 2...

Nadácia VÚB - Životné prostredie

Kategória: Výzvy

Neziskové organizácie a iniciatívy, ktoré sa cieľavedome venujú ochrane biodiverzity či rozbehu zelenej ekonomiky, sa môžu zapojiť do druhého ročníka programu Envirogranty. Návrhy, ktoré bude posudzovať nezávislá komisia expertov na životné prostr...

Nadácia 365 - Na každej škole záleží

Kategória: Výzvy

Nadácia 365 v spolupráci s Komenského inštitútom zlepšuje školstvo v regiónoch. Uzávierka: 31. 10. 2021 (365nadacia.sk).

Nadácia Orange - E-Školy pre budúcnosť 2021/2022

Kategória: Výzvy

V 8. ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť budú podporené inovatívne projekty základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií. Uzávierka: 3. 11. 2021 (nadaciaorange.sk/sk/e-skoly-pre-buducnost).

Výstavba cyklistickej infraštruktúry v okolí ZŠ a SŠ

Kategória: Výzvy

Cieľom výzvy je výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry - zariadení v podobe cykloprístreškov a cyklostojanov. Uzávierka: do 31. 12. 2021 (grantexpert.sk).

Svet Plastelíny 2021 - výzva pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory

Kategória: Výzvy

Svet plastelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Cieľom je podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi. Termín pred...

Nadácia SPP - O krok vpred

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP v snahe zefektívniť pomoc ovára v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA grantový program O krok vpred. Uzávierka: 11. október 2021 (https://www.nadaciaspp.sk/sk/id/21).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev