Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva MŠVVaŠ SR - Snozelen miestnosť

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“. Do výzvy je možné sa zapojiť do 3. 11. 2021. 

Cieľom výzvy je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára - https://snoezelen.iedu.sk. Čerpanie výdavkov bude možné do 31.12.2021.

Oprávnení žiadatelia: zriaďovatelia špeciálnych základných škôl, spojených škôl, ktoré majú organizačnú zložku špeciálna základná škola zaradených do siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľ výzvy: podpora škôl pri zriadení Snoezelen miestnosti s cieľom podporiť terapeutické a edukačné aktivity pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Maximálna výška finančných prostriedkov pre jednu školu: 10 000€ ( z toho kapitálové výdavky 45 % a bežné výdavky 55 %).

Oprávnenosť výdavkov: od 10. 11. 2021 do 31. 12. 2021.

Ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktorým budú pridelené finančné prostriedky, najneskôr do 10.11.2021.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-snoezelen-miestnost/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev