Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Október 2017

Fotosúťaž – „National Geographic Nature Photographer of the Year Contest 2017″

Kategória: Výzvy

Súťaží sa v čtyroch základných kategóriách - voľne žijúce živočíchy, krajina, život pod vodou, letecké zábery. Termín uzávierky je 17. novembra 2017 (http://photography.nationalgeographic.com).

Nadácia ZSE spúšťa grantový program - Dostaneme ťa do školy

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE s podporou Asociácie pomoci postihnutým APPA spúšťa grantový program určený pre materské, základné a stredné školy zriadené na území západného Slovenska, ktoré navštevujú aj žiaci s postihnutím. Program s názvom Dostaneme ťa do školy, by mal umožniť školám vytvoriť  priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie sa bez rozdielu. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. novembra 2017 (appa.sk).

Talent Guide - mentoringový program

Kategória: Výzvy

Talent Guide je mentoringový program, ktorý prepája talentovaných stredoškolákov s úspešnými vysokoškolákmi a mladými profesionálmi. Koniec prihlasovania je 19.11. 2017 (leaf.sk/talentguide/).

Zelený vzdelávací fond - podpora projektov zameraných na environmentálnu výchovu

Kategória: Výzvy

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike. Termín predkladania žiadostí je stanovený do 1. 12. 2017 (zelenyvzdelavaifond.sk).

LEAF Award oceňuje a podporuje - MAKOVICE

Kategória: Výzvy

LEAF Award oceňuje a podporuje talentovaných mladých ľudí vo veku 10-19 rokov, ktorí majú charakter, snažia sa byť najlepší a makajú nielen na skvelých výsledkoch v škole, ale aj na svojom okolí a inšpirujú ostatných (https://www.leaf.sk/award/).

Darujte Vianoce - grantový program Nadácie Orange

Kategória: Výzvy

Program umožňuje ochotným žiadateľom s chuťou pomáhať premeniť vianočné sny ľudí v ťažkej životnej situácii na skutočnosť. Tí, čo  vo svojom okolí poznajú neľahké príbehy či osudy a chcú pomáhať, môžu prostredníctvom grantového programu požiadať o finančnú podporu na realizáciu svojej pomoci, podmienkou však je aj ich osobné zapojenie sa. Termín prihlasovania projektov do 8. novembra 2017 (nadaciaorange.sk).

XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIEŤA V OHROZENÍ

Kategória: Výzvy

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími odbornými partnermi pod vyžiadanou záštitou prezidenta SR pozýva na XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIEŤA V OHROZENÍ - Podpora duševného zdravia detí a rodín - nové výzvy a vízie. Konferencia sa uskutoční v dňoch 30.11. - 1.12. 2017. Termín prihlásenia pasívnych účastníkov do 31.10.2017 (vudpap.sk).

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Kategória: Výzvy

15. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4 sa bude konať v dňoch 19. až 20. októbra v Košiciach. Cvičná firma podporuje podnikanie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patria k významným prioritám najvyšších orgánov Európskej únie (siov.sk).

Naša bezpečnosť nie je samozrejmosťou - 13. ročník literárnej súťaže

Kategória: Výzvy

Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlásil 13. ročník literárnej súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Témou súťaže je Naša bezpečnosť nie je samozrejmosťou. Termín uzávierky - 13. november 2017 (mosr.sk).

Grantový program „Talenty Novej Európy“ - Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT

Kategória: Výzvy

Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je určená aj pre talentované deti a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu. Uzávierka: 23. október 2017 (tne.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk