Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Grantový program „Talenty Novej Európy“ - Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT

Kategória: Výzvy

Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je určená aj pre talentované deti a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu. Uzávierka: 23. október 2017 (tne.sk).

 

 

 

Kritéria v kategórii UMENIE

Cieľová skupina

  • deti/mladí ľudia vo veku 12-25 rokov (v prípade hudobného talentu od 10 rokov) navštevujúci ZŠ, SŠ alebo VŠ;
  • aj úspešní finalisti a finalistky predošlých ročníkov, ak spĺňajú všetky podmienky programu.

Uchádzači a uchádzačky musia preukázať svoje nadanie výsledkami z domácej či medzinárodnej scény, konkrétne umiestnením na 1. až 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. až 10. mieste v medzinárodnej súťaži, pričom medzinárodnou súťažou sa rozumie súťaž s účastníkmi z minimálne troch rôznych krajín.

O grant je možné požiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent z oblasti umenia). Dieťa môže do projektu prihlásiť zákonný zástupca (rodič, opatrovník). V prípade, že nadaný mladý človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj sám/sama.

Vek: 10 - 25 rokov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev