Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Júl 2022

MIRRaI SR - Výzva - dotácie v oblasti prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. Uzávierka: 21. 8. 2022 (challen...

Výzva na rok 2022 – Predchádzanie sociálneho vylúčenia (8. 8.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako poskytovateľ dotácie podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov vyhlasuje „výzvu na podani...

Nadácia pre deti Slovenska - grantový program v rámci Detského fondu Cloetta (16. 10. 2022)

Kategória: Výzvy

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 14. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta - pomoc pri riešení problémov detí a mladých ľudí v Levickom okrese. Uzávierka 16. 10. 2022 (nds.sk).

Výzva - Poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (8. 8.)

Kategória: Výzvy

MIRRI SR vyhlasuje „výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Uzávierka: 8. 8. 2022 (mirri.gov.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev