Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2024

Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ (ŠŠI)

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Počet škôl, ktorým sa v aktuálnom školskom roku nepodarilo splniť všetky pokyny Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) pri realizácii Celoplošného Testovania-9, vzrástol o viac ako 5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

Študujem doma, Slovensko ma odmení

Kategória: Aktuality Autor/i: https://stipendia.portalvs.sk/

Podávanie žiadostí o štipendium pre talentovaných domácich študentov pre akademický rok 2024/2025 bude otvorené do 1. júla 2024.

Klub začínajúcich pedagógov materských škôl 2024/2025.(NIVaM)

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Učiteľky a asistentky v materských školách majú možnosť profesijného rozvoja v Klube začínajúcich pedagógov materských škôl, ktoré začne svoju činnosť v novom školskom roku 2024/2025. Klub ponúka 10 tematických stretnutí, ktoré budú zamerané na re...

Organizačné zmeny pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Cieľom pracovnej skupiny k organizačným zmenám v základných školách je participatívne hľadanie optimálnych riešení zmien vo fungovaní škôl pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu. Zriaďovateľom a riaditeľom neplnoorganizovaných škôl p...

Príspevok na rekreáciu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie finančných prostriedkov na rekreáciu je upravené v § 8c zákona č. 597/2003 Z. z., ktorý sa týka financovania škôl a školských zariadení, a v § 152a Zákonníka práce (zákona č. 311/2001 Z. z.), podľa ktorého sú zamestnávatelia s viac ak...

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl v termíne od 2. septembra 2024 do 25. októbra 2024.

Webinár - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa - 20.6 - uzávierka

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Lektor: JUDr. Matej Drotár Dátum: 27. 6. 2024 - Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihlášky. Po prijatí vašej prihlášky vám budú e-mailom zaslané pokyny na úhradu.

Minister Drucker ocenil výnimočných pedagógov a talentovanú mládež Cenami sv. Gorazda

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva Tomáš Drucker ocenil 7. júna 2024 v Bratislavskom hrade pedagógov a študentov Cenami sv. Gorazda za ich prínos k školstvu a vzdelávaniu.

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2024 vydáva Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, podľa ktorého sa vzdelávajú žiaci v úvodných ročníkoch v základnej ...

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 6/2024

Kategória: Aktuality

Odvaha experimentovať Hľadanie vychodených ciest nám často poskytuje komfort, zdanlivý pokoj a istotu overených postupov. Nemusíme sa vystavovať neistote a riziku, ktoré zvyknú byť spojené s experimentovaním. V niektorých situáciách môžu byť vycho...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov