Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2025/2026

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 64 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predmety, ktoré tvoria prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2025/2026.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa vzťahuje aj na triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním. Pre stredné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sú profilové predmety doplnené o vyučovací jazyk strednej školy. Na prijímacie skúšky na stredných školách môžu byť určené najviac tri profilové predmety.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2025/2026

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/c17/27686.233d05.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov