Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je určená pre deti v poslednom ročníku materskej školy, pre deti v základných školách, pre deti v prvom až štvrtom ročníku stredných škôl na osemročných vzdelávacích programoch a pre deti v prvom ročníku päťročného vzdelávacieho programu stredných škôl, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy. 

O dotáciu spravidla žiadajú zriaďovatelia škôl na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Oznámenie za každé výchovno-vzdelávacie zariadenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 treba podať do 15. júla 2024 na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Do 10. augusta 2024 sú žiadatelia povinní doručiť aktualizované zoznamy detí, na ktoré žiadajú o poskytnutie preddavku dotácie od 01.09.2024 do 31.12.2024.

Zdroj: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/dotacia-na-stravu-rezort-prace-pokracuje-v-podpore-rodin.html?page_id=1363349


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov