Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Organizačné zmeny pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Cieľom pracovnej skupiny k organizačným zmenám v základných školách je participatívne hľadanie optimálnych riešení zmien vo fungovaní škôl pri zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu. Zriaďovateľom a riaditeľom neplnoorganizovaných škôl pripravila oracovná skupina na výber modelové riešenie organizačných zmien v základných školách.

Výstupy zo stretnutí: 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/organizacne-zmeny-v-zakladnych-skolach/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov