Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - September 2020

COVID-19 Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Prevenciou voči vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. 

COVID-19 Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu školy neodporúča realizovať: 

COVID-19 Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Realizácia praktického vyučovania žiakov stredných škôl (odborná prax, odborný výcvik) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 v školskom roku 2020/2021 prebieha za nasledujúcich podmienok:

COVID-19 Povinnosť nosiť rúško od 1. októbra 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: korona.gov.sk

Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné, ak nie je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. Naďalej platí povinnosť nosiť rúška aj všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. T...

COVID-19 Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V procese zmeny je dôležité uvedomiť si, že dieťa preberá vzorce správania sa v krízových situáciách práve od dôležitých dospelých. Čas, ktorý deťom venujeme, vytvára spomienky. Je dôležité venovaťim sústredenú pozornosť v akejkoľvek situácii. Aké...

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra.

COVID-19 Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška.

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID - 19 v Slovenskej republike vydal opatrenie, ktorým uložil zákaz...

COVID-19 Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poi...

COVID-19 Dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ohľadom merania teploty

Kategória: Aktuality Autor/i: https://dataprotection.gov.sk/

Úrad na ochranu osobných údajov SR dáva do pozornosti dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty.

Výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta hlavný školský inšpektor

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii hlavný školský inšpektor.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov