Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - December 2014

Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Školy už budú môcť naplno využívať všetky možnosti tabletovej učebne a vytvoriť interaktívnu spoluprácu medzi učiteľom i žiakmi v reálnom čase. Umožní to Memorandum o porozumení, ktoré dnes podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Jur...

Slováci priniesli z medzinárodných olympiád 47 medailí

Kategória: Aktuality Autor/i: http://skolskyservis.teraz.sk

V roku 2014 vyslala organizácia IUVENTA žiakov slovenských škôl na 16 medzinárodných vedomostných olympiád, pričom uspieť sa našim žiakom podarilo na 13 z nich. Na Slovensko sa vrátili so 47 medailami, z ktorých 10 bolo zlatých, 11 strieborných a ...

Rodičia nebudú mať garantované miesta v škôlkach

Kategória: Aktuality Autor/i: http://skolskyservis.teraz.sk

Rodičia nebudú mať zákonom garantované miesto v škôlkach pre svoje deti. Poslanci dnes totiž odmietli zákon o zabezpečení predškolskej starostlivosti z dielne Miroslava Beblavého (nezaradený).

Nový program Erasmus+ má na Slovensku úspech

Kategória: Aktuality Autor/i: http://skolskyservis.teraz.sk

Nový program Európskej únie Erasmus+ prišiel na Slovensko len v tomto roku. Podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na programové obdobie rokov 2014 – 2020. Iuventa ako národná agentúra programu Erasmus+ pre o...

Školy dostanú knihy, hry a nosiče s didaktickým obsahom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na Didaktické pomôcky na CD a DVD nosičoch. Ide o jedno z posledných verejných obstarávaní pre národné projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov a detí z marginalizovaných rómsky...

MPC zorganizovalo medzinárodnú konferenciu o rozvoji čitateľskej gramotnosti v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava v spolupráci s Gymnáziom Párovská 1 v Nitre zrealizovalo dňa 9. decembra 2014 medzinárodnú konferenciu zameranú na možnosti implementácie čitateľskej gramotnosti do vyučovacieho proce...

Odštartoval 9. ročník Fotografie očami detí

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Organizátori celoslovenského internetového projektu Fotografia očami detí oznámili začiatok 9. ročníka tejto úspešnej fotosúťaže. Tá je určená žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Záštitu nad 9. ročníkom FOD prevzal minister šk...

Učiteľov školíme, ako pracovať s tabletmi

Kategória: Aktuality Autor/i: amvprojekt.sk

Zvyšovanie motivácie žiakov, individuálne zbieranie informácii, práca s digitálnym obsahom, flexibilita a kreativita sú len jedny z mála výhod, ktoré prináša práca s tabletom na vyučovacích hodinách. Zvýšenie zavedenia informačných technológií do ...

Platy učiteľov sa v budúcom roku zvýšia o 5 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve v roku 2015 o 5 percent zakotvila kolektívna zmluva vyššieho stupňa vo verejnej správe, ktorú dnes v Bratislave podpísal minister školstva, vedy, výskumu a špor...

Nový ŠVP pre materské školy bude jednoduchší, sľubuje J. Draxler

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Nový Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy (MŠ) bude oproti predchádzajúcemu dokumentu jednoduchší a používateľsky priateľskejší. Na dnešnom predstavení dokumentu to uviedol minister školstva Juraj Draxler. Znenie nového ŠVP pre MŠ bu...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk