Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber dát o výsledkoch písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: 2.nucem.sk

Zber dát o výsledkoch písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích a cudzích jazykov bude prebiehať 13. mája až 14. júna 2024 prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS.

Hodnotenie prác písomnej formy internej časti maturitnej skúšky nie je centralizované, ale vykonávajú ho interní učitelia príslušnej školy s aprobáciou z daného predmetu v súlade s pokynmi Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Kontrolu kvality hodnotenia prác PFIČ MS vykonávajú predsedovia predmetových maturitných komisií.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov