Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2017

Eurofondy: Platia ďalšie opatrenia k zvýšeniu transparentnosti

Kategória: Aktuality

Od utorka 31. októbra vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavnou zmenou sú nové pravidlá pri hodnotiteľoch projektov. Odteraz sa budú musieť elektronicky žrebovať. Hodnotiteľov ...

Z návrhu ustanovení KZVS vynechaní zamestnanci regionálneho školstva a učitelia vysokých škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: OZPŠaV SR

Vynechanie pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školsva a učiteľov vysokých škôl z návrhu ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2018 týkajúcich sa valorizácie platov považuje Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy ...

Meniaci sa digitálny svet nebude čakať na našu reformu školstva, hovorí odborníčka

Kategória: Aktuality

„Našou misiou je, aby sme dnešných mladých ľudí pripravili na svet zajtrajška,“ hovorí Marcela Havrilová, ktorá sa v školstve pohybuje už vyše dvadsať rokov. Podľa jej slov sa dnešné deti už narodili do digitálnej doby a úlohou je, naučiť ich s te...

Zástupcovia ŠŠI a ŠPÚ sa dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov

Kategória: Aktuality

Na pracovnom rokovaní výskumných a vývojových zamestnancov Štátneho pedagogického ústavu a zamestnancov Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie sa obe strany dohodli na spoločnom postupe pri zodpovedaní otázok učiteľov týkajúcich sa z...

Sekciu štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR posilní Rastislav Igliar

Kategória: Aktuality

Sekcia štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola v týchto dňoch personálne posilnená o experta Mgr. Rastislava Igliara. 

O dĺžke jesenných prázdnin rozhodnú riaditelia škôl, tvrdí ZMOS

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že riaditelia môžu prázdniny predĺžiť výlučne len zo závažných najmä organizačných a prevádzkových dôvodov. Pri takomto rozhodnutí vzniká oznamovacia povinnosť zriaďovateľovi školy, ako aj odboru škol...

ŠPÚ a školskí odborári sa dohodli na spolupráci

Kategória: Aktuality

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek sa dohodli na spolupráci pri riešení problematiky materských, základných, základných umeleckých škôl a ...

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ spúšťa kontinuálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Ako účinne pomôcť deťom a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a ako by mala vyzerať tímová spolupráca pedagogických a odborných zamestnancov v inkluzívnej škole. Aj toto sú témy nového programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý ponúka...

Duálne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. 

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Spolu s príspevkom zel...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov