Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2020  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2020

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis - Šport v regióne 2020.

Kategória: Výzvy Autor: nadaciapontis.sk

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vyhlasuje Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020, ktorý je zameraný na rozvoj športových aktivít v Žilinskom kraji, určených pre deti a mládež do 18 rokov. Projekty možno predkladať v spolupráci s mimovládnou organizáciou, obcou či školou, podávať do 20. marca 2020 (nadaciapontis.sk).

Nadácia Eset - Podpora popularizácie vedy a výskumu

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaeset.sk

Podpora popularizácie vedy a výskumu má ambíciu podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na území Slovenskej republiky. Uzávierka prijímania žiadostí: 27. marca 2020 (nadaciaeset.sk).

Nadácia SPP - Priložte ruku k dielu

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaspp.sk

Nadácia SPP podporí zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorým záleží na dianí vo svojom okolí. Uzávierka: 11. marca 2020 (nadaciaspp.sk).

Tatrabanka - grantový program Stredoškoláci

Kategória: Výzvy Autor: nadaciatatrabanky.sk

Nadácia Tatra banky vyhlasuje grantový program Stredoškolácii, ktorý podporí vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe, či podujatí. Uzávierka: 23. marca 2020 (nadaciatatrabanky.sk).

Nadácia Ekopolis - program Živé chodníky

Kategória: Výzvy Autor: nadaciaekopolis.sk

Program Živé chodníky podporí na jar 2020 obnovu a opravu značenia na turistických a cykloturistických trasách, ako aj obnovu studničiek v ich blízkosti. Program, ktorý podporuje Nadácia Ekopolis a značka Horalky od Sedity, už dvanásť rokov napomáha turistickej a cykloturistickej infraštruktúre po celom Slovensku. Termín ukončenia prijímania návrhov je 18. marec 2020.

Príspevok - zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Kategória: Výzvy Autor: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. 03. 2020 je možné predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania žiadosti o poskytnutie predmetného príspevku. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk