Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2019

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a špeciálny pedagóg

Kategória: Aktuality

Výber z časti Riadenie školy - 2019 V akej miere môže triedny učiteľ informovať žiakov, že súťasťou ich kolektívu je dieťa so ŠVVP? Na aký počet dní dovolenky má nárok školský špeciálny pedagóg? Aké sú kvalifikačné predpoklady na prijatie asistent...

Rozhovory v Manažmente školy v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Výber z časti Manažment školy v praxi - Rozhovory 2019 "Sme svedkami odporúčaní, ako skvalitniť edukáciu, jej výsledky. Lenže odporúčania sú jedna vec a ich realizácia v praxi druhá. Zastávam stanovisko, že najhlavnejším nositeľom a vykonávateľom ...

Pokojné Vianoce

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Je čas stíšiť sa, venovať sa blízkym, dopriať si vianočnú pohodu, dodržiavať tradície, pozrieť si rozprávky so šťastným koncom a v spomienkach vyloviť tie nakrajšie zážitky, vďaka ktorým sú Vianoce vždy tak čarovné.  

Referenčná suma platná na rok 2020 je 464,60 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2020, ktorá je 464,60 eur. 

Politika zamestnanosti - legislatívne zmeny

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

1. január 2020 prinesie legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú rôznych opatrení v politike zamestnanosti, napr. vyššiu minimálnu mzdu, vyššie mzdové zvýhodnenie za prácu v neštandardnom čase, zmeny v dovolenkách pre mladších rodičov. 

Drotárstvo zapísané do zoznamu UNESCO

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Drotárstvo – remeslo a umenie bolo zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. 12. 12. o tom rozhodli členovia Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Bogote, hlavnom meste Kolu...

Dodatky k ŠVP - RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k ŠVP pre ZŠ, v ktorých sa vyučuje (aj) v jazyku národnostných menšín. 

Zdanenie občerstvenia zo sociálneho fondu

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z časti riadenie školy Zo sociálneho fondu hradíme občerstvenie pre zamestnancov na vianočné posedenie. Je jedlo predmetom zdanenia?

Zmeny v dlhodobom ošetrovaní začnú v praxi platiť od r. 2021

Kategória: Materské školy

NR SR schválila zákon, ktorý s účinnosťou od 1. januára 2021 prinesie zmeny v sociálnom poistení spočívajúce v zavedení inštitútu dlhodobého ošetrovného.

Ak zamestnávateľ nepošle mesačný výkaz, Sociálna poisťovňa ho eviduje ako neplatiča

Kategória: Aktuality

Od 1. decembra 2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov do Sociálnej poisťovne. Ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poist...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov