Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Referenčná suma platná na rok 2020 je 464,60 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu na rok 2020, ktorá je 464,60 eur. 

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi bude vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi budú v roku 2020 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 464,60 eur, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo.

Podmienky výplaty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) formou programového výberu upravuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-referencna-suma-platna-na-rok-2020-je-464-60-eur/48411s68093c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov