Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - August 2015

Okrúhly stôl k mládežníckej politike Mesta Bratislavy

Kategória: Výzvy

Príležitosť pre mladých ľudí v Bratislave vyjadriť sa k veciam, ktoré chcú zlepšiť, naštartovať, zmeniť. Prípravné stretnutie mládeže sa uskutoční 7. septembra 2015, samotné stretnutie so zástupcami tvorcov politiky 9. septembra 2015 (iuventa.sk).

Štipendijný program - Štipendijné krídla

Kategória: Výzvy

Štipendium krídla – štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára podporuje mladých talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Cieľom je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť a potenc...

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Kategória: Výzvy

PRIORITY mládežníckej politiky - je názov programu výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieĺom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie cieľov Stratégie S...

Program UNICEF Slovensko - Škola priateľská k deťom

Kategória: Výzvy

Aj v uplynulom školskom roku realizoval UNICEF Slovensko program Škola priateľská k deťom. Náročné podmienky celoročného programu splnilo, a teda titul Škola priateľská k deťom získalo 36 škôl z celého Slovenska. Dôležitou súčasťou programu boli J...

Výzva na podporu vzdelávania učiteľov o oblasti finančnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR bude bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015. Žiadate...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev