Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2015  

Zoradiť podľa:

Výzvy - August 2015

Okrúhly stôl k mládežníckej politike Mesta Bratislavy

Kategória: Výzvy

Príležitosť pre mladých ľudí v Bratislave vyjadriť sa k veciam, ktoré chcú zlepšiť, naštartovať, zmeniť. Prípravné stretnutie mládeže sa uskutoční 7. septembra 2015, samotné stretnutie so zástupcami tvorcov politiky 9. septembra 2015 (iuventa.sk).

Štipendijný program - Štipendijné krídla

Kategória: Výzvy

Štipendium krídla – štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára podporuje mladých talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Cieľom je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenskýchproblémov a chcú sa angažovať vo svojom obore v prospech lepšej spoločnosti.

Program UNICEF Slovensko - Škola priateľská k deťom

Kategória: Výzvy Autor: UNICEF Slovensko

Aj v uplynulom školskom roku realizoval UNICEF Slovensko program Škola priateľská k deťom. Náročné podmienky celoročného programu splnilo, a teda titul Škola priateľská k deťom získalo 36 škôl z celého Slovenska. Dôležitou súčasťou programu boli Junior Ambasádori – aktívni mladí ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu navštívili 83 materských, základných, stredných a špeciálnych škôl. Tému práv detí hravou formou priblížili viac než 3200 deťom od škôlkarov až po stredoškolákov. 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež

Kategória: Výzvy

PRIORITY mládežníckej politiky - je názov programu výzvy vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieĺom výzvy je prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 so zohľadnením súvisiacich spoločenských trendov a úloh politiky voči mládeži (www.iuventa.sk).

Výzva na podporu vzdelávania učiteľov o oblasti finančnej gramotnosti

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR bude bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2015. Žiadateľom môže byť zriaďovateľ školy. Vyplnenú žiadosť zašlú zriaďovatelia škôl a školy v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja príslušnému OÚSK do 9. 9. 2015 (www.minedu.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk