Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

Ovládanie štátneho jazyka N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej len „ZŠ s VJM“) vypísal výberové konanie na miesto pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ. Je ovládanie štátneho jazyka (slovenského) nevyhnutným predpokladom na výkon pracovnej ...

Odbornosť pre vyučovacie predmety ZŠ a platová trieda N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Potrebovala by som poradiť  ohľadom zaradenia nového učiteľa do platovej triedy. Pán učiteľ má skončenú STU v Trnave v odbore  - technológia strojárskej výroby. Štátnu skúšku má z  - Náuka o materiáloch, Teória obrábania a Metrológia. Tiež má vysv...

Kvalifikovanosť ANJ a MAT a plynutie ochrannej lehoty N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Nekvalifikovaná učiteľka, 2. stupeň vysokoškolského vzdelania – ekonomický odbor (Ing.) s oprávnením na vyučovanie anglického jazyka (štátna skúška) bude od 1. septembra 2020 bude vyučovať 13 hod. matematiku a fyziku „neodborne“ a 10 hodín angličt...

Kvalifikácia - FYZIKA - TECHNIKA a triednictvo N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

Kvalifikácia - STROJÁR N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

MOV na úseku praktického vyučovania má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na TUKE Fakulta výrobných technológií v odbore riadenie výroby a osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov na splnenie kvalifikačných predpo...

Vychovávateľka liečebno-výchovného sanatória - zaradenie do platovej triedy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vychovávateľka LVS bola prijatá do pracovného pomeru 8.1.2019. V r. 1997 ukončila Dievčenskú odbornú školu, študijný odbor Sociálne služby, v roku 2004 absolvovala v MPC Bratislava špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských za...

Zástupca riaditeľa liečebno-výchovného sanatória a lehota doplnenia kvalifikačného štúdia N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Môže byť zástupca riaditeľa LVS učiteľka, ktorá nemá špecializačné kvalifikačné štúdium, ale plynie jej lehota na jej doplnenie. Má 5 rokov pedagogickej praxe a aj prvú atestáciu.

Kvalifikácia - ANGLICKÝ JAZYK N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Hlási sa k nám ukrajinská pedagogička na vyučovanie anglického jazyka. Na Ukrajine pracovala okrem učiteľky aj ako docentka na katedre filológie. V roku 2003 ukončila štúdium na Dnepropetrovskej nacionálnej univerzite, získala úplné vysokoškolské ...

Zmena pracovnej pozície odvolaného riaditeľa N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Môže zamestnávateľ, obec, preradiť po ukončení PN učiteľa s dvomi atestáciami na pozíciu vychovávateľa v ŠKD? Odvolaný riaditeľ, učiteľ ZŠ bez právnej subjektivity sa vrátil z PN a zriaďovateľ, naša obec, ho navrhuje preradiť do ŠKD na pozíciu vyc...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Funkčné obdobie žiackej školskej rady N

Publikované:

Dištančné vzdelávanie a zápis do ETK N

Publikované:

Riaditeľ školy dlhodobo PN N

Publikované:

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG N

Publikované: