Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

Požadované vzdelanie učiteľky ZUŠ N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľka má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl, v súčasnosti je študentkou 4. ročníka konzervatória v študijnom odbore hra na klavíri, tento školský rok bude maturovať.Ak učiteľka...

Priznanie kvalifikačných predpokladov - študent konzervatória N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chceme zamestnať študenta konzervatória, navštevuje 5. ročník. Má maturitné vysvedčenie z hry na klavír a u nás by vyučoval hru na klavír. Zamestnaný by bol na dohodu o brigádnickej práci študenta. Spĺňa študent kvalifikačné predpoklady, môžeme ho...

Kvalifikácia pre uvádzajúceho zamestnanca školskej psychologičky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na základnej škole pôsobí školská špeciálna pedagogička. Druhý rok je zaradená ako pedagogický zamestnanec. Dva roky pôsobila ako školský psychológ s adekvátnym vzdelaním. Minulý školský rok pôsobila ako uvádzajúci zamestnanec pre pedagogického as...

KVALIFIKÁCIA – Učiteľ informatiky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je uchádzač o miesto učiteľa informatiky na základnej škole kvalifikovaný, ak má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na TUKE, študijný program: Infoelektronika (štátna skúška: multimediálne komunikačné systémy, Číslicové spracovanie signálo...

KVALIFIKÁCIA – Sociálny pedagóg N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Rada by som sa ešte opýtala, či spĺňam predpoklady na prácu sociálneho pedagóga s VŠ vzdelaním druhého stupňa v programe "Učiteľstvo pedagogiky a psychológie" v odbore "Učiteľstvo akademických predmetov" so zameraním na sociálnu pedagogiku na magi...

Platová trieda nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca N

Autor/i: -

Máme pani učiteľku VŠ II. stupeň, ktorá učí 23 hodín týždenne. Z toho učí iba 10 hodín svojej aprobácie. 13 hodín vyučuje nekvalifikovane. Do akej platovej triedy má byť zaradená? Bude nekvalifikovaná a preradená do nižšej platovej triedy - nekval...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 1. stupňa ZŠ - odbor Psychopédia N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Ak má pedagogický zamestnanec ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy: Psychopédia (Pedagogika mentálne postihnutých), je podľa novej vyhlášky kvalifikovaný ako učiteľ 1. stupňa základnej školy?

Poverenie vedením školy po neúspešnom výberovom konaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak sa na prvé výberové konanie na pozíciu riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy nik neprihlási, má povinnosť zriaďovateľ školy vyhlásiť aj druhé výberové konanie? Alebo môže rovno poveriť vedením školy na 6 mesiacov zamestnanca školy?

KVALIFIKÁCIA – Vychovávateľka - škola pri zdravotníckom zariadení N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vysvetľujem si správne § 83 zákona č. 138/2019 Z. z.? Môžem do školy pri zdravotníckom zariadení prijať na miesto vychovávateľky absolventku SPgŠ (1985 - 1989) - učiteľstvo pre materské školy s vyšším odborným vzdelaním špeciálna pedagogika (1996 ...

KVALIFIKÁCIA – Školský digitálny koordinátor N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch § 10 ods. 4 sa od školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostat...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ