Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kvalifikovanosť

KVALIFIKÁCIA – Učiteľ informatiky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je uchádzač o miesto učiteľa informatiky na základnej škole kvalifikovaný, ak má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na TUKE, študijný program: Infoelektronika (štátna skúška: multimediálne komunikačné systémy, Číslicové spracovanie signálo...

KVALIFIKÁCIA – Sociálny pedagóg N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Rada by som sa ešte opýtala, či spĺňam predpoklady na prácu sociálneho pedagóga s VŠ vzdelaním druhého stupňa v programe "Učiteľstvo pedagogiky a psychológie" v odbore "Učiteľstvo akademických predmetov" so zameraním na sociálnu pedagogiku na magi...

Platová trieda nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca N

Autor/i: -

Máme pani učiteľku VŠ II. stupeň, ktorá učí 23 hodín týždenne. Z toho učí iba 10 hodín svojej aprobácie. 13 hodín vyučuje nekvalifikovane. Do akej platovej triedy má byť zaradená? Bude nekvalifikovaná a preradená do nižšej platovej triedy - nekval...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ 1. stupňa ZŠ - odbor Psychopédia N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Ak má pedagogický zamestnanec ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa v odbore Učiteľstvo pre špeciálne školy: Psychopédia (Pedagogika mentálne postihnutých), je podľa novej vyhlášky kvalifikovaný ako učiteľ 1. stupňa základnej školy?

Poverenie vedením školy po neúspešnom výberovom konaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak sa na prvé výberové konanie na pozíciu riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy nik neprihlási, má povinnosť zriaďovateľ školy vyhlásiť aj druhé výberové konanie? Alebo môže rovno poveriť vedením školy na 6 mesiacov zamestnanca školy?

KVALIFIKÁCIA - Doplnenie úväzku majstra vyučovaním odborných predmetov N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Máme v škole majstra odbornej výchovy, ktorý má maturitnú skúšku a príslušné DPŠ. Môže si takýto majster dopĺňať úväzok vyučovaním odborných predmetov? Spĺňa kvalifikačné predpoklady? Bolo by to správne?

KVALIFIKÁCIA – Vychovávateľka - škola pri zdravotníckom zariadení N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Vysvetľujem si správne § 83 zákona č. 138/2019 Z. z.? Môžem do školy pri zdravotníckom zariadení prijať na miesto vychovávateľky absolventku SPgŠ (1985 - 1989) - učiteľstvo pre materské školy s vyšším odborným vzdelaním špeciálna pedagogika (1996 ...

KVALIFIKÁCIA – Školský digitálny koordinátor N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch § 10 ods. 4 sa od školského digitálneho koordinátora, vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostat...

KVALIFIKÁCIA - Učiteľ telesnej výchovy N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Plánujeme prijať učiteľku, ktorá má vyštudovanú geografiu a od septembra tohto roka je študentkou na rozširujúcom štúdiu telesnej výchovy. V škole nemáme kvalifikovaného učiteľa telesnej výchovy. Vyučovacích hodín geografie je na II. stupni našej ...

KVALIFIKÁCIA - Úsek praktického vyučovania - odborný výcvik N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Rád by som sa informoval o kvalifikačných predpokladoch na úseku praktického vyučovania - odborný výcvik. Ide o zástupcu riaditeľa školy pre odborný výcvik, ktorý má ako učiteľ 1. a 2. atestáciu získanú praxou po doktorandskom štúdiu 3. stupňa vys...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ