Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo personalistika


1. atestácia - zamestnanec športovec § 30 ods. e) zákona č. 138/2019 Z.z. N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Dostal som od kolegu požiadavku, aby som ho zaradil do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Kolega  pôsobí na škole viac ako 5 rokov a  odvoláva sa na odstavec e) zákona č. 138/2019 Z. z. podľa § 30: pôsobil ako športovec...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Čerpanie náhradného voľna N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa má týždenný úväzok 26 hodín, z toho 3 nadčasové učí v piatok, okrem toho nemá v piatok žiadne hodiny. V pracovnom poriadku máme  zadefinované,  že v deň, kedy nemá pedagogický zamestnanec základný úväzok, požiada o dovolenku, nie náhradné...

Dátum preradenia do vyššej platovej triedy N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Ak učiteľka MŠ vykonala I. atestáciu 5. 12. 2016, preraďujem ju do vyššej platovej triedy hneď v nasledujúci deň, teda 6. 12. 2016 alebo až od nasledujúceho mesiaca, teda v tomto prípade od 1. 1. 2017?

KVALIFIKÁCIA - anglický jazyk N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Uchádzam sa o vyučovanie anglického jazyka na strednej škole. Spĺňam kvalifikačné predpoklady na vyučovanie uvedeného jazyka? Moje vzdelanie je: ukončená VŠ 2. stupňa v štúdijnom odbore učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ ukončené doktorandskou skúškou (P...

KVALIFIKÁCIA - anglický jazyk N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Hlási sa k nám ukrajinská pedagogička na vyučovanie anglického jazyka. Na Ukrajine pracovala okrem učiteľky aj ako docentka na katedre filológie. V roku 2003 ukončila štúdium na Dnepropetrovskej nacionálnej univerzite, získala úplné vysokoškolské ...

KVALIFIKÁCIA - prírodopis, prírodoveda, chémia, pestovateľské práce N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ucim na ZŠ, kde som nastupila v roku 2000. Ukoncila som inzinierske studium na SPU v Nitre, odbor fytotechnika, štátnice - vseobecna rastlinna vyroba, specialna rastlinna vyroba, ochrana a tvorba zivotneho prostredia, ochrana ovzdusia. Po absolvov...

KVALIFIKÁCIA - strojár N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ako máme zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca. Má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, strojársky odbor (Ing.). Bude u nás vykonávať pracovnú pozíciu učiteľa fyziky a techniky na ZŠ (2. stupeň). V minulosti (pred viac ako 4 rokmi) vyk...

KVALIFIKÁCIA - Školský psychológ - učiteľ psychológie N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Potrebujem zamestnať v škole školského psychológa na 1 deň (na 7,5 h). Mám uchádzačku, ktorá ukončila vysokoškolské štúdium s aprobáciou učiteľstvo psychológie - ruský jazyk v roku 1984. 1 rok pracovala ako školská psychologička, 10 rokov v KPPP v...

KVALIFIKÁCIA - technika a svet práce N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Aké kvalifikačné predpoklady musí mať pedagogický zamestnanec, aby mohol vyučovať predmet technika a svet práce na 2. stupni základnej školy, resp. môže tieto predmety vyučovať aj pedagogický zamestnanec, ktorý ukončil štúdium pre 1. – 4. ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Kvalifikácia SOCIÁLNY PEDAGÓG A

Publikované: Aktualizované:

Dátum vyplácania príplatku uvádzajúcemu učiteľovi A

Publikované: Aktualizované:

Dotácie na rekonštrukciu priestorov A

Publikované: Aktualizované:

Platnosť kreditov získaných do 31.8.2020 A

Publikované: Aktualizované: