Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo personalistika


1. atestácia - zamestnanec športovec § 30 ods. e) zákona č. 138/2019 Z.z. N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Dostal som od kolegu požiadavku, aby som ho zaradil do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Kolega  pôsobí na škole viac ako 5 rokov a  odvoláva sa na odstavec e) zákona č. 138/2019 Z. z. podľa § 30: pôsobil ako športovec...

Adaptačné vzdelávanie pre kategóriu odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Zamestnankyňa ukončila VŠ vzdelanie II. stupňa  v študijnom programe: špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Aktuálne pracuje ako učiteľka v špeciálnej materskej škole. Od júna ju plánujeme prijať do centra poradenstva a prevenci...

Adaptačné vzdelávanie učiteľa náboženskej výchovy N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, a...

Čerpanie náhradného voľna N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Kolegyňa má týždenný úväzok 26 hodín, z toho 3 nadčasové učí v piatok, okrem toho nemá v piatok žiadne hodiny. V pracovnom poriadku máme  zadefinované,  že v deň, kedy nemá pedagogický zamestnanec základný úväzok, požiada o dovolenku, nie náhradné...

Dátum preradenia do vyššej platovej triedy N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Ak učiteľka MŠ vykonala I. atestáciu 5. 12. 2016, preraďujem ju do vyššej platovej triedy hneď v nasledujúci deň, teda 6. 12. 2016 alebo až od nasledujúceho mesiaca, teda v tomto prípade od 1. 1. 2017?

Dátum ukončenia pracovného pomeru N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Ak ukončíme pracovný pomer so zamestnancom, ktorý dovŕšil vek 65 rokov , bolo mu vyplatené odchodné a odstupne a chce kontinuálne pokračovať u toho istého zamestnávateľa na dohodu, ale so skráteným úväzkom, môžeme túto dohodu uzavrieť aj na čas, k...

KVALIFIKÁCIA - anglický jazyk A

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Uchádzam sa o vyučovanie anglického jazyka na strednej škole. Spĺňam kvalifikačné predpoklady na vyučovanie uvedeného jazyka? Moje vzdelanie je: ukončená VŠ 2. stupňa v štúdijnom odbore učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ ukončené doktorandskou skúškou (P...

KVALIFIKÁCIA - anglický jazyk N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Hlási sa k nám ukrajinská pedagogička na vyučovanie anglického jazyka. Na Ukrajine pracovala okrem učiteľky aj ako docentka na katedre filológie. V roku 2003 ukončila štúdium na Dnepropetrovskej nacionálnej univerzite, získala úplné vysokoškolské ...

KVALIFIKÁCIA - Asistent učiteľa N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Prosím o radu ako vyriešiť pracovný pomer asistenta učiteľa, ktorý  má pracovnú zmluvu na  úväzok 17 hod. týždenne a chceme mu dať učiť od nového školského roka ruský jazyk v rozsahu 10 hod. týždenne.

KVALIFIKÁCIA - prírodopis, prírodoveda, chémia, pestovateľské práce N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ucim na ZŠ, kde som nastupila v roku 2000. Ukoncila som inzinierske studium na SPU v Nitre, odbor fytotechnika, štátnice - vseobecna rastlinna vyroba, specialna rastlinna vyroba, ochrana a tvorba zivotneho prostredia, ochrana ovzdusia. Po absolvov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Zníženie úväzku upratovačke A

Publikované: Aktualizované:

Otázka:  Z organizačných dôvodov, pre nižší počet detí v materskej škole, navrhujeme upratovačke znížiť pracovný úväzok zo 100 %  na 85 %. V MŠ máme 35 detí, 4 učiteľky (3 na 100 % a 1 na 80 %). Upratovačka má v pracovnej náplni aj pomoc pri obliekaní a vyzliekaní detí. O tento čas, keďže sú tam 4 učiteľky a detí je menej ako minulé školské roky, navrhujem jej úväzok znížiť. V súčasnosti táto pomoc potrebná nie je. Zamestnankyňa nesúhlasí a ani zástupca zamestnancov za OZ. Ako mám v takomto prípade postupovať?