Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Marec 2022

Kultúrne poukazy 2022 (15. 4.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry SR spúšťa registráciu škôl v rámci dotačného programu Kultúrne poukazy 2022. Registrácia školy prebieha v termíne od 22. 3. 2022 do 15. 4. 2022.

Vyhlásenie výzvy - Učitelia pre 21. storočie (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje 1. kolo Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie pro...

Nadácia SPP - Športuj aj Ty! (4. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26...

Nadácie ZSE - Mením na zeleň (22. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácie ZSE vyhlasuje grantový program Mením na zeleň. Uzávierka: 22. 3. 2022 (

Nadácia Ekopolis - Živé chodníky (7. 4.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Ekopolis podporí v roku 2022 v rámci programu Živé chodníky niekoľko projektov, zameraných na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku. Uzávierka: 7. apríl 2022 (ekopolis.sk).

SLSP - Pre budúcnosť (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program Pre budúcnosť s realizáciou vybraných projektov v roku 2022. Uzávierka: do 31. marca 2022 (slsp.sk).

MŠVVaŠ SR - Učitelia pre 21. storočie (31. 3.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR vyhlasuje 1. kolo výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie. Uzávierka 1. kola: 31. marca 2022 o 23:59 (min...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev