Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2024

Vyberáme z archívu Didaktiky č. 5/2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD.

Boj proti šikane ako súčasť metodického riadenia školy Každý riaditeľ školy, školského zariadenia sa dostáva v rámci svojich riadiacich a rozhodovacích úloh do situácií, kedy sám nestačí na nejaký problém. Kvalitná činnosť poradných metodických or...

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje 6. letný detský tábor

Kategória: Aktuality Autor/i: OZPŠaV SR

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZŠ) plánuje pre deti svojich členov vo veku od 8 do 14 rokov v roku 2024 uskutočniť 6. ročník letného detského tábora (6. LDT) v rekreačnom stredisku CROCUS v Kežmarských Žľaboch.

Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. 

1. mája sa zvyšujú sumy náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Kategória: Aktuality Autor/i: ip.gov.sk

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 73/2024 Z. z. sa s účinnosťou od 1. mája 2024 zvyšujú sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Usmernenie pre základné školy, ktoré začnú vzdelávať v prvých ročníkoch podľa ŠVP pred rokom 2026

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejnilo Usmernenie - Informácie pre základné školy, ktoré začnú vzdelávať v prvých ročníkoch podľa školského vzdelávacieho programu v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre základné vzdel...

Smernica č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Pripomíname - Smernica č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode nadobudla účinnosť od 15. januára 2024.

Zber údajov o pedagogických asistentoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality Autor/i: au.vykazy.sk

MŠVVaM SR na účel poskytovania podporného opatrenia podľa § 145a ods. 2 písm. m) školského zákona môže prideliť z kapitoly MŠVVaM SR zriaďovateľovi školy príspevok na úhradu osobných nákladov pedagogického asistenta v súlade s § 4e zákona o financ...

ŠŠI - Nedostatky v zaraďovaní žiakov do adekvátnej formy vzdelávania v poradenských zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Závažné nedostatky v dokumentácii klientov zariadení poradenstva a prevencie a v stanovovaní diagnóz a zaradení žiakov do adekvátnej formy vzdelávania aj po zavedení Metodickej informácie pre odborných zamestnancov poradenských zariadení z roku 20...

Základné školy so záujmom o nový vzdelávací program od septembra 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

INTERAKTÍVNA MAPA Od septembra 2024 má podľa nového vzdelávacieho programu záujem učiť viac ako 400 ďalších škôl po celom Slovensku. 

Dohadovacie konanie - regionálny príplatok

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaM SR v roku 2024 z dôvodu zvýšenia atraktivity učiteľského povolania a prilákania pedagogických a odborných zamestnancov do oblastí, kde je najväčší nedostatok učiteľov, poskytne školám finančné prostriedky na odmeňovanie. Finančné prostriedk...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov