Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Termíny na podanie prihlášky na vysokú školu

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. 

Prihláška musí byť doručená v stanovenom termíne príslušnou fakultou alebo vysokou školou. Školy s talentovými skúškami prijímajú prihlášky už od novembra, zatiaľ čo väčšina vysokých škôl prijíma prihlášky v štandardných termínoch od februára do mája. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky aj neskôr, konkrétne od júna do septembra.

Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôlNa týchto internetových stránkach nájdete inštrukcie pre vyplnenie elektronickej aj papierovej prihlášky, informácie o poplatkoch za prijímacie konanie, možnostiach platby, požadovaných prílohách k prihláške a harmonograme prijímacích skúšok.

Zoznam dodatočných termínov na podanie prihlášok na vysoké školy SR na akademický rok 2024/2025 bude zverejnený začiatkom júna 2024.

Zdroj: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/skolstvo/vysoke-skoly/prijimacky-na-vysoke-skoly/ako-na-vysoku-skolu.html?page_id=9247#wSoTPPr


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov