Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2015

10/2015

Vyhláška o stredných školách

Ing. Ingrid Veverková Konečná

Cieľom príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na novú vyhlášku o stredných školách účinnú od 1.apríla 2015 a 1.septembra 2015. Nová vyhláška reaguje na novú legislatívnu úpravu...

Videohry v kontexte vyučovacieho procesu

Mgr. Michal Božík

Dnešná doba je jednoznačne dobou počítačov a internetu. Videohry, vedľajší produkt IT biznisu, sú integrálnou súčasťou našej kultúry už viac ako tridsať rokov. Napriek tejto dlhej dobe sa s nimi vo...

Obsah vydania

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk