Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

Mgr. Michal Božík

psychológ, výskumník, VÚDPaP,
predtým učiteľ a herný dizajnér

Počet článkov autora: 4

Učiteľ ako dizajnér zážitku

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Božík Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Aká je rola učiteľa v dnešnej dobe? Ako sa možno stať dizajnérom zážitku vo vyučovacom procese? Poskytujeme syntézu skúseností učiteľa aj herného dizajnéra. Ponúkame pohľad na dôležitú introspekciu pri dizajnovaní zážitku z vyučovania. Objasníme možnosti využitia rôznych perspektív, cez ktoré sa zamyslíme nad dizajnovaním systému učenia v pedagogickom kontexte, resp. nad prípravou na konkrétnu hodinu.

Príspevky v diskusii: 0

Závislosť na videohrách - hrozba vs. mediálna hystéria

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Božík Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Nedávne pokusy o zaradenie závislosti na hrách do nového vydania Diagnostického a štatistického manuálu (DSM-5) Americkej psychiatrickej asociácie, ako aj do Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorú vydáva Svetová zdravotnícka organizácia (ICD-11), vyvolali medzi odborníkmi aj u laickej verejnosti búrlivú diskusiu. Aké stanovisko by mali k tejto problematike zaujať učitelia a riaditelia škôl? V prvom rade treba správne definovať pojmy. V našom civilizačnom okruhu je za „závislosť“ označovaných viacero javov. Tieto javy treba poctivo terminologicky rozlíšiť a reagovať na každý samostatne.

Príspevky v diskusii: 0

Videohry a teória flow v pozornosti manažmentu škôl

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Božík Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Videohry sú súčasťou kultúry už dlhú dobu. Slovenský vzdelávací systém na ne však vôbec nereaguje, dokonca sa ich obáva. Prečo by ale mali byť v „hľadáčiku“ pedagógov a riaditeľov škôl?

Videohry majú v sebe obrovský potenciál byť motivačným nástrojom podporujúcim učenie. V niektorých prípadoch dokonca vedia odprezentovať štátom predpísané témy oveľa lepšie, ako iné, menej interaktívne médiá. Videoherný priemysel reflektuje psychologické výskumy a využíva poznatky psychológov na to, aby vytvárali čoraz lepšie produkty, ktoré vyvolávajú želané správanie. V prípade videohier je to hranie sa a zábava. To, čím sa môžu inšpirovať učitelia od videoherného priemyslu, je práve efektívne využívanie poznatkov psychológie.

Príspevky v diskusii: 0

Videohry v kontexte vyučovacieho procesu

Dátum: Autor/i: Mgr. Michal Božík Rubrika: Súčasné trendy Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Dnešná doba je jednoznačne dobou počítačov a internetu. Videohry, vedľajší produkt IT biznisu, sú integrálnou súčasťou našej kultúry už viac ako tridsať rokov. Napriek tejto dlhej dobe sa s nimi vo vzdelávacom procese stretneme len sporadicky, ak vôbec. Prečo je tomu tak? A malo by to byť vôbec inak?

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk