Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2022

Výzva MŠVVaŠ SR - Učitelia pre 21. storočie

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlasuje 2. kolo výzvy „Učitelia pre 21. storočie“ na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na projekt Učitelia pre 21. storočie. Uzávierka 2. kola výzvy je 16. 1. 2023 o 23:59:59 hod. ...

Ministerstvo kultúry SR - Kultúra znevýhodnených skupín (12. 12.)

Kategória: Výzvy

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne akt...

Nadácia VSE - Za zdravý a čistý kraj (6. 1.)

Kategória: Výzvy

Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného Slovenska a prispela k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít. Grantový program je zameraný na projekty, ktoré prinesú konkrétne riešenia vzniknutých ekologických ...

Objav Aurela Stodolu a pošli video (30. 11.)

Kategória: Výzvy

Zážitkové centrum vedy Aurelium, CVTI SR vyhlasuje 2. ročník videosúťaže, tentokrát na tému Objav(y) Aurela Stodolu. Žiaci a študenti základných a stredných škôl môžu prostredníctvom tvorby videa aktívnejšie spoznať osobnosť slovenského vedca Aure...

Nadácia ZSE - Slnečné strechy (30. 11.)

Kategória: Výzvy

Nadácia ZSE poskytne v školskom roku 2022/2023 vybraným školským a sociálnym zariadeniam v územnej pôsobnosti spoločnosti ZSE fotovoltické riešenia v hodnote 70 000 €. Uzávierka: 30. 11. 2022 (nadaciazse.sk).

Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2022 v Žilinskom kraji (14.11.)

Kategória: Výzvy

Rada mládeže Žilinského kraja ponúka v 7. ročníku obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

X. ročník literárnej súťaže „Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý svet“ 2023

Kategória: Výzvy

Centrum pre židovsko-bulharskú spoluprácu Alef organizuje (od 1.10.2022 do 1. 2.2023)  v poradí X. ročník literárnej súťaže „Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý svet“

Výzva - Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022 (15. 11.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022“ vo výške 12 000,- Eur. Uzávierka: 15. 11. 2022 (minedu.sk).

Výzva - Zdravie a bezpečnosť v školách 2022 (15. 11.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2022“. Uzávierka: 15. 11. 2022 (minedu.sk).

Výzva - Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022 (15. 11.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že na rok 2022 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“. Uzávierka: 15. 11. 2022 (minedu.sk).

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev