Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ľudské zdroje

Neoznámenie či neprekazenie zločinu môže byť trestné N

Autor/i: -

Predstavte si, že poznáte 14-ročnú dievčinu, ktorá sa stýka s partiou starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej vým...

Motivačné teórie N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Hlbšie zamyslenie nad motiváciou nám poskytujú aj rôzne motivačné teórie, ktoré opisujú postoje ľudí k činnostiam. Viaceré z nich sa týkajú, resp. môžu byť aplikované aj na edukačný proces. 

Povinnosť aktualizačného vzdelávania N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je aktualizačné vzdelávanie povinné pre všetkých pedagogických zamestnancov vrátane vychovávateľov? V akom rozsahu?   

Komisia na prešetrenie sťažnosti N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V škole máme zamestnancami schválenú a podpísanú smernicu na prešetrovanie sťažností. Podľa smernice riaditeľ školy po opakovanej sťažnosti na tú istú osobu (učiteľa) vymenuje komisiu na  prešetrenie sťažnosti. Mohol riaditeľ školy vymenovať komis...

Nastavovanie zmien v školskom prostredí N

Autor/i: Ing. Alena Šáteková

Školské prostredie a škola ako inštitúcia funguje na podobných pravidlách ako každá iná firma. Ľudia tvoria celok smerujúci k určitému spoločnému cieľu, v našom prípade k vzdelanému žiakovi pripravenému do praktického života.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Chyba apofénie a chyba akcie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

V hodnotení iných neraz robíme chyby, ktoré môžu hlboko zraňovať a demotivovať hodnotených. Všetky podstatné chyby sa vzťahujú na osobu hodnotiaceho, na jeho vnímanie a podvedomé procesy. Tie najčastejšie  vyplývajú z osobnostných vlastností a sta...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Fázy, etapy prežívania smútku a ako môžeme pomôcť N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Začiatok roka 2022 prináša smutnú bilanciu. Pri našich stoloch chýbajú tí, ktorí podľahli zákernému ochoreniu alebo zomreli na následky chorôb, ktoré nebolo možné liečiť. Aj duševné zdravie detí a pracovníkov v školstve sa v čase pandémie prehĺbil...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Bulímia nervosa – býčí hlad, vlčí hlad N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Duševné zdravie zahŕňa emočnú, psychologickú a sociálnu pohodu. Ovplyvňuje myslenie, cítenie a konanie, pomáha pri rozhodovaní, pri zvládaní záťaže. Mentálne zdravie je dôležité v každej životnej fáze, od detstva až po obdobie sénia. Poruchy dušev...

Príprava na verejnú prezentáciu N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Vystúpenie pred väčšou skupinou ľudí môže byť strachom číslo jedna medzi riaditeľmi. Niektorí sa ho dokonca obávajú viac ako školskej legislatívy. Psychológovia sa domnievajú, že tento strach môže pochádzať ešte z dávnej minulosti, keď neúspech ve...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Mobilholizmus, shopholizmus/shopnetholizmus, gambling, netgambling, webholizmus N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Psychológovia potvrdzujú, že závislý vzťah si človek môže rozvinúť k rôznym veciam a činnostiam. Klasický rozmer závislosti na škodlivých látkach dnes dopĺňa celý rad nelátkových závislostí, ktoré ohrozujú zdravý vývin detí. V súčasnosti u detí a ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ