Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ľudské zdroje

Zvládanie emócií v školskom prostredí N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V americkom sci-fi filme z roku 2014 s názvom Divergencia, ktorý bol nakrútený podľa románu Veroniky Rothovej, zakladatelia sveta vytvorili systém, v ktorom boli ľudia rozdelení do 5 frakcií – piatich rôznych spôsobov života: sebaobetovanie, harmó...

Prokrastinácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Mgr. Soňa Koreňová

Prokrastinácia (anglicky procrastination) pochádza z latinského slovesa procrastinare – kombinácia príslovky pro, ktorá implikuje pohyb dopredu, smerom k niečomu a „crastinus“ vo význame patriaci k zajtrajšku (DeSimon, 1993, In Ferrari, Johnson, M...

Efektívne riadenie času - Eisenhowerov princíp a Paretovo pravidlo N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Efektívne hospodáriť s časom je umenie, ktoré sa možno naučiť. Cieľom nie je len získať čas, ale predovšetkým naučiť sa dať mu zmysel. Pokiaľ sa nám hneď na začiatku projektu či našej riadiacej praxe nepodarí určiť priority a ciele, je pravdepodob...

Hlas ako citlivý nástroj rečníka N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Hlas je človeku daný geneticky. Vyvíja sa s jeho dospievaním a starnutím. Človek sa naučil používať hlas v mnohých smeroch. Od nepamäti pestoval rôzne druhy spevu, jódlovanie, výskanie. Hlasom dokážeme napodobňovať rôzne zvuky. Nás zaujíma verbáln...

Transakčné a transformačné vedenie N

Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

V 80. rokoch minulého storočia sa začali vo výskumoch vedenia ľudí objavovať názory nazývané nové vedenie. Pôvodné výskumy hľadali predovšetkým optimálny štýl riadenia, ktorý by viedol k zvýšeniu efektívnosti práce a k vyšším výkonom. Nová doba vš...

SWOT analýza pracovného času N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Musíme sa len rozhodnúť, čo spravíme s časom, ktorý nám bol daný. R. R. Tolkien SWOT analýza je jednou z najjednoduchších a najpoužívanejších diagnostických nástrojov. Jej využiteľnosť je širokospektrálna, pretože jej spracovaním dokážeme získať o...

Neoznámenie či neprekazenie zločinu môže byť trestné N

Autor/i: -

Predstavte si, že poznáte 14-ročnú dievčinu, ktorá sa stýka s partiou starších adolescentov. Zmenila správanie, je uzavretá, avšak často vybuchne, ak sa jej matka pýta, s kým a kde bola. Matka má podozrenie, že jej dcéra užíva drogy, ktoré jej vým...

Motivačné teórie N

Autor/i: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Hlbšie zamyslenie nad motiváciou nám poskytujú aj rôzne motivačné teórie, ktoré opisujú postoje ľudí k činnostiam. Viaceré z nich sa týkajú, resp. môžu byť aplikované aj na edukačný proces. 

Povinnosť aktualizačného vzdelávania N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Je aktualizačné vzdelávanie povinné pre všetkých pedagogických zamestnancov vrátane vychovávateľov? V akom rozsahu?   

Komisia na prešetrenie sťažnosti N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

V škole máme zamestnancami schválenú a podpísanú smernicu na prešetrovanie sťažností. Podľa smernice riaditeľ školy po opakovanej sťažnosti na tú istú osobu (učiteľa) vymenuje komisiu na  prešetrenie sťažnosti. Mohol riaditeľ školy vymenovať komis...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ