Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Ľudské zdroje

Podporné opatrenia – Krízová intervencia v škole N

Autor/i: -

Cieľová skupina: všetky deti/žiaci zasiahnuté krízovou udalosťou v škole. Cieľ: Poskytnúť deťom/žiakom odbornú starostlivosť zameranú na špecifické obdobie v ich živote po krízovej udalosti (traumy, úmrtia, zranenia, polarizácia a pod.) Forma: Krí...

Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu môže byť trestné N

Autor/i: -

Povinnosť oznámiť a prekaziť trestný čin majú pracovníci štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iné právnické osoby. Pri niektorých trestných činoch môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom ...

Spolupráca rodiny a školy ako cieľ záujmu N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová , Bc. Kristián Berecz

Rodina a škola sú dva kľúčové svety, v ktorých dochádza k vzdelávaniu a výchove v počiatočných rokoch nášho života. 

Využitie kritických situácií ako príležitosť pre zmenu N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Naliehavé správanie nie je podmienené presvedčením, že všetko je dobré alebo všetko je jeden obrovský problém, ale vedomím, že život ponúka obrovské príležitosti a prináša obrovské riziká. Navyše naliehavé správanie nevychádza z pocitov spokojnos...

Úroveň spolurozhodovania v školách N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Spolurozhodovanie je proces, v ktorom sa zúčastnené strany podieľajú na tvorbe a realizácii rozhodnutí. V školách a školských zariadeniach sa spolurozhodovanie týka nielen riaditeľov, učiteľov a zamestnancov, ale aj žiakov, rodičov a ďalších partn...

Vzájomný rešpekt medzi učiteľom a žiakom N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Rešpekt. Ten skutočný sa nedá vynútiť bez prirodzenej autority a hlbokého presvedčenia, že človek, ktorý sa k nám prihovára, ktorý nám dáva rady, ktorý nás usmerňuje, ktorý nás vyzýva, aby sme mu dôverovali, ktorý posúva hranice našich možností, j...

Zvládanie emócií v školskom prostredí N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V americkom sci-fi filme z roku 2014 s názvom Divergencia, ktorý bol nakrútený podľa románu Veroniky Rothovej, zakladatelia sveta vytvorili systém, v ktorom boli ľudia rozdelení do 5 frakcií – piatich rôznych spôsobov života: sebaobetovanie, harmó...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Prokrastinácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Mgr. Soňa Koreňová

Prokrastinácia (anglicky procrastination) pochádza z latinského slovesa procrastinare – kombinácia príslovky pro, ktorá implikuje pohyb dopredu, smerom k niečomu a „crastinus“ vo význame patriaci k zajtrajšku (DeSimon, 1993, In Ferrari, Johnson, M...

Efektívne riadenie času - Eisenhowerov princíp a Paretovo pravidlo N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Efektívne hospodáriť s časom je umenie, ktoré sa možno naučiť. Cieľom nie je len získať čas, ale predovšetkým naučiť sa dať mu zmysel. Pokiaľ sa nám hneď na začiatku projektu či našej riadiacej praxe nepodarí určiť priority a ciele, je pravdepodob...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ