Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Soňa Koreňová

z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

občianske združenie Cesta mladých

Web OZ: https://cesta-mladych.webnode.sk/

Počet článkov autora: 6


DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Sebariadenie - konštruktívne návrhy v rovine sebaovládania. N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Mgr. Soňa Koreňová , Ing. Jana Šošovičková, PhD.

Pri práci s emóciami je dôležitá sebakontrola. Ak sme schopní sebakontroly, ak si uvedomujeme signály emočnej nepohody, teda neschopnosť v daný moment ovládať negatívne emócie, máme možnosť výberu našej reakcie.

Efektívna komunikácia a komunikačné zručnosti N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Umenie efektívne komunikovať patrí medzi cenné manažérske schopnosti. To, či komunikujeme efektívne, vieme jednoducho zistiť. Ak správa, ktorú sme odosielali, bola na druhej strane prijatá a pochopená rovnako či podobne, ako sme zamýšľali, komunik...

Efektívne riadenie času - Eisenhowerov princíp a Paretovo pravidlo N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Efektívne hospodáriť s časom je umenie, ktoré sa možno naučiť. Cieľom nie je len získať čas, ale predovšetkým naučiť sa dať mu zmysel. Pokiaľ sa nám hneď na začiatku projektu či našej riadiacej praxe nepodarí určiť priority a ciele, je pravdepodob...

Príprava na verejnú prezentáciu N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Vystúpenie pred väčšou skupinou ľudí môže byť strachom číslo jedna medzi riaditeľmi. Niektorí sa ho dokonca obávajú viac ako školskej legislatívy. Psychológovia sa domnievajú, že tento strach môže pochádzať ešte z dávnej minulosti, keď neúspech ve...

Prokrastinácia N

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , Mgr. Soňa Koreňová

Prokrastinácia (anglicky procrastination) pochádza z latinského slovesa procrastinare – kombinácia príslovky pro, ktorá implikuje pohyb dopredu, smerom k niečomu a „crastinus“ vo význame patriaci k zajtrajšku (DeSimon, 1993, In Ferrari, Johnson, M...

SWOT analýza pracovného času N

Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Musíme sa len rozhodnúť, čo spravíme s časom, ktorý nám bol daný. R. R. Tolkien SWOT analýza je jednou z najjednoduchších a najpoužívanejších diagnostických nástrojov. Jej využiteľnosť je širokospektrálna, pretože jej spracovaním dokážeme získať o...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk