Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Nepriatelia zmien v prostredí školy

Publikované: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Naliehavé správanie nie je podmienené presvedčením, že všetko je dobré alebo všetko je jeden obrovský problém, ale vedomím, že život ponúka obrovské príležitosti a prináša obrovské riziká. Navyše naliehavé správanie nevychádza z pocitov spokojnosti, nepokoja, frustrácie či hnevu, ale z pevného odhodlania okamžite napredovať a víťaziť. Tieto pocity celkom prirodzene vedú k takému správaniu, že ľudia sú ostražití a proaktívni, neustále pozorujú svoje okolie, či už vnútri, alebo mimo svojej organizácie, a vyhľadávajú podstatné informácie pre dosiahnutie úspechu.“ (Kotter, P.J. 2008. Pocit naliehavosti. Eastone books : Knižná edícia. Nadácie Tatra Banky, str. 6)

Najväčšími nepriateľmi zmien (podľa Kotter, 2010) v prostredí školy sú:falošný pocit sebauspokojenia klamný pocit naliehavosti.

Falošný pocit sebauspokojenia

Tento pocit vzniká vtedy, keď sú ľudia spokojní so súčasným stavom veci a nevnímajú potrebu zmeny. Príčinou  môžu byť úspechy získané v minulosti a tendencia nechať sa unášať dobrou povesťou školy. Niekde prevláda aj strach z neznámeho. Lídri škôl môžu byť spokojní so zabehnutým chodom vecí. Falošný pocit sebauspokojenia môže viesť k tomu, že škola stráca konkurencieschopnosť, relevanciu a efektivitu.

Príklady falošného sebauspokojovania:

  • Dosahujeme dobré výsledky v testoch, ale ignoruje potrebu rozvíjať kritické myslenie, kreativitu a spoluprácu.
  • Spoliehame sa na tradičné metódy vyučovania, ale neprispôsobujeme sa zmenám v spoločnosti a novým potrebám.
  • Uspokojujeme sa s minimálnymi štandardmi kvality, ale nevytvárame stimulujúce a inkluzívne prostredie.
  • Škola sa považuje za úspešnú, ale nezohľadňuje spätnú väzbu od žiakov, rodičov, učiteľov.
  • Zdôrazňujeme úspech, ale neinvestujeme do rozvoja zamestnancov alebo komunity.

Dôsledky falošného sebauspokojenia:

  • Nečinnosť a ľahostajnosť voči potrebe zmeny.
  • Zvyšujúca sa arogancia voči tým, ktorí cítia potrebu zmeny.
  • Prevaha monotónnych činností v riadení, zanedbávanie nových príležitostí.
  • Strata motivácie zamestnancov, stagnácia produktivity a kreativity.

Falošné uspokojenie môže brániť osobnému a profesionálnému rastu, spôsobovať fluktuáciu zamestnancov v tíme a viesť k dlhodobým problémom. 

Klamný pocit naliehavosti 

Klamný pocit naliehavosti je rovnako nebezpečný ako sebauspokojenie. Prináša množstvo zbytočných pracovných porád, stretnutí a rozširujúcu sa byrokraciu. Nezmyselné úlohy vytvárajú dojem zvyšovania produktivity a odoberajú o potrebnú energiu na plnenie podstatných úloh. V t

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk