Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

História

HISTÓRIA - 24. jún - Deň obetí komunizmu na Slovensku N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Päťdesiate roky 20. storočia sú v bývalom Československu známe aj kvôli politickým procesom. Pomocou krutých metód sa vyšetrovatelia snažili vymôcť priznania skutočné i tie dopredu vytvorené komunistickými orgánmi. Na konci procesov boli tresty od...

HISTÓRIA - Školské prázdniny N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

História školstva Pre každého žiaka, ale aj učiteľa sú prázdniny (dovolenky) vari najočakávanejším obdobím roka. Aj prázdniny majú svoju históriu.

HISTÓRIA - Školstvo na Slovensku bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 8. mája 1945 sa podpisom nemeckej kapitulácie skončila na európskom kontinente druhá svetová vojna. Svet vstúpil do novej epochy a nielen svet. Do novej epochy vstúpilo aj Slovensko. Po šiestich rokoch sa stalo súčasťou obnovenej Československ...

HISTÓRIA - Jan Amos Komenský a morové epidémie N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

História si Jana Amosa Komenského pamätá predovšetkým ako autora pedagogických spisov, tvorcu zásad využívaných v učiteľskom povolaní. Menej známa je však jeho spojitosť s morovými epidémiami. Do jeho života zasiahli trikrát a pripravili ho aj o b...

HISTÓRIA - Medzinárodný deň študentstva (2.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Novembrové udalosti 1989 K 17. novembru sa v našom prostredí viažu dve dôležité udalosti. Existencia tej prvej výrazne ovplyvnila druhú. Prvou udalosťou bolo uzatvorenie českých vysokých škôl nacistickými orgánmi dňa 17. novembra 1939. Druhou udal...

HISTÓRIA - Medzinárodný deň študentstva (1.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Udalosti, ktoré predchádzali 17. novembru 1939 Rok 1939 bol v českých krajinách  obzvlášť komplikovaný. Počas marca 1939 zaniká Česko-Slovensko. Na troskách bývalej republiky zriaďujú nacisti Protektorát Čechy a Morava. Napriek proklamovanej auton...

HISTÓRIA - Poučenie z augusta 1968 N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

21. augusta 1968 armády piatich krajín okupovali naše územie v rámci tzv. operácie Dunaj. Mali skoncovať s procesom známym aj ako Pražská jar. Vráťme sa však na začiatok roku 1968. Zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (...

HISTÓRIA - Umiestnenie budovy školy N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Škola bola od stredoveku úzko spätá s cirkvou, čo nepriamo dokladá skutočnosť, že do novoveku sa budova školy nachádzala v blízkosti kostola a fary. Takto boli situované školy v 18. a 19. storočí v Báhoni, v Galante, v Plaveckom Petri na Záhorí či...

HISTÓRIA - Osobnosti a ich výroky - perličky z histórie N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Hovorí sa, že jednou z prvých kníh, ktorá sa dostala do rúk Johannovi Wolfgangovi von Goetheovi (1742 – 1853), nemeckému dramatikovi, básnikovi, vedecovi bola kniha Jana Amosa Komenského Orbis pictus (Svet v obrazoch). 

HISTÓRIA - Z histórie školstva - ZŠ Dérera Malacky N

Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

História dnešnej ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách je úzko spojená so vznikom meštianskej školy v roku 1919. V roku 1930 bol položený základný kameň novej školy za prítomnosti vtedajšieho ministra školstva a národnej osvety Dr. Ivana Dérera, rodáka...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ