Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Adam Bielesz

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, katedra histórie, doktorand

SNM, Historické múzeum, lektor

Počet článkov autora: 2


Medzinárodný deň študentstva (1.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Udalosti, ktoré predchádzali 17. novembru 1939 Rok 1939 bol v českých krajinách  obzvlášť komplikovaný. Počas marca 1939 zaniká Česko-Slovensko. Na troskách bývalej republiky zriaďujú nacisti Protektorát Čechy a Morava. Napriek proklamovanej auton...

Medzinárodný deň študentstva (2.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Novembrové udalosti 1989 K 17. novembru sa v našom prostredí viažu dve dôležité udalosti. Existencia tej prvej výrazne ovplyvnila druhú. Prvou udalosťou bolo uzatvorenie českých vysokých škôl nacistickými orgánmi dňa 17. novembra 1939. Druhou udal...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk