Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Adam Bielesz

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, katedra histórie, doktorand

Ústav pamäti národa

Počet článkov autora: 7


27. novembra 1921 sa narodil Alexander Dubček N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dvadsiate storočie na Slovensko prinieslo niekoľko turbulentných zmien a nástupov nových politických režimov. Dejinné udalosti vyniesli na politický vrchol aj Alexandra Dubčeka.

HISTÓRIA - 24. jún - Deň obetí komunizmu na Slovensku N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Päťdesiate roky 20. storočia sú v bývalom Československu známe aj kvôli politickým procesom. Pomocou krutých metód sa vyšetrovatelia snažili vymôcť priznania skutočné i tie dopredu vytvorené komunistickými orgánmi. Na konci procesov boli tresty od...

HISTÓRIA - Jan Amos Komenský a morové epidémie N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

História si Jana Amosa Komenského pamätá predovšetkým ako autora pedagogických spisov, tvorcu zásad využívaných v učiteľskom povolaní. Menej známa je však jeho spojitosť s morovými epidémiami. Do jeho života zasiahli trikrát a pripravili ho aj o b...

HISTÓRIA - Medzinárodný deň študentstva (1.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Udalosti, ktoré predchádzali 17. novembru 1939 Rok 1939 bol v českých krajinách  obzvlášť komplikovaný. Počas marca 1939 zaniká Česko-Slovensko. Na troskách bývalej republiky zriaďujú nacisti Protektorát Čechy a Morava. Napriek proklamovanej auton...

HISTÓRIA - Medzinárodný deň študentstva (2.) N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Novembrové udalosti 1989 K 17. novembru sa v našom prostredí viažu dve dôležité udalosti. Existencia tej prvej výrazne ovplyvnila druhú. Prvou udalosťou bolo uzatvorenie českých vysokých škôl nacistickými orgánmi dňa 17. novembra 1939. Druhou udal...

HISTÓRIA - Poučenie z augusta 1968 N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

21. augusta 1968 armády piatich krajín okupovali naše územie v rámci tzv. operácie Dunaj. Mali skoncovať s procesom známym aj ako Pražská jar. Vráťme sa však na začiatok roku 1968. Zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (...

HISTÓRIA - Školstvo na Slovensku bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny N

Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Dňa 8. mája 1945 sa podpisom nemeckej kapitulácie skončila na európskom kontinente druhá svetová vojna. Svet vstúpil do novej epochy a nielen svet. Do novej epochy vstúpilo aj Slovensko. Po šiestich rokoch sa stalo súčasťou obnovenej Československ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Výkazy s dátumom zisťovania 31.12. 2021 N

Publikované:

Regionálny úrad školskej správy A

Publikované: Aktualizované:

Prehľad dôležitých termínov v decembri N

Publikované: