Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2023

Štipendium pre absolventov stredných škôl so záujmom pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR

Kategória: Aktuality Autor/i: https://stipendia.portalvs.sk/

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Maturanti sa už môžu hlásiť o štipendium. Registrácia pre ročník 2023 je spustená.

Poskytovanie dotácie na stravu od 1. mája 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

Dňa 28. 2. 2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú ...

Úrady práce preplácajú vzdelávacie kurzy

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvar.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národn...

Predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov na rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: fnpv.sk

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila druhý termín na predkladanie žiadosti o pôžičku. Žiadosti je možné fondu doručiť do 30. júna 2023. Na druhý termín sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 826 000 eur.

VÚDPaP - Odborne na slovíčko

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prichádza s novým podcastovým kanálom Odborne na slovíčko. Je určený predovšetkým odborným zamestnancom v systéme výchovného poradenstva a prevencie pracujúcich v školách, v školských zariadenia...

Namiesto potvrdenia od lekára bude stačiť čestné vyhlásenie rodiča

Kategória: Aktuality Autor/i: health.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR reflektujú na požiadavky z praxe a odbremenia pediatrov od administratívnej záťaže. Po novom už rodičia nebudú musieť chodiť po potvrdenia k lekárom. Po...

O titul Dedina roka 2023 má záujem 12 kandidátov

Kategória: Aktuality Autor/i: mpsr.sk

V 12. ročníku Dediny roka  sa predstaví 12 slovenských obcí. O národné ocenenie a zviditeľnenie na mape Slovenska zabojujú tieto dediny: Benkovce, Bzince pod Javorinou, Čičmany, Čierne, Gajary, Jakubova Voľa, Korňa, Necpaly, Rakovo, Spišské Tomášo...

Prebieha prihlasovanie do programu Školy, ktoré menia svet

Kategória: Aktuality Autor/i: skolyktoremeniasvet.sk

Hodinu občianskej náuky podľa jeho metodiky si vyskúšal aj holandský kráľovský pár  Tento rok je na Slovensku volebným rokom. Ako uchopiť tému volieb na občianskej náuke? A je škola miestom, kde máme so žiakmi hovoriť o politike? Podporu v tom, ak...

Wellbeing ako kľúč k zlepšeniu výsledkov žiakov a kvality školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V rámci realizácie projektu ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) sa Štá...

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza opatrenie MPSVaR na zvýšenie súm stravného pre pracovné cesty.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk