Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatky k ŠVP - RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Kategória: Aktuality

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k ŠVP pre ZŠ, v ktorých sa vyučuje (aj) v jazyku národnostných menšín. 

Dodatok č. 4 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.

Dodatok č. 5 „RUP pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.

Zdroj: https://www.minedu.sk/dodatky-k-svp-rup-pre-zs-s-vyucovacim-jazykom-narodnostnej-mensiny-a-zs-s-vyucovanim-jazyka-narodnostnej-mensiny/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov