Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Politika zamestnanosti - legislatívne zmeny

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.sk

1. január 2020 prinesie legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú rôznych opatrení v politike zamestnanosti, napr. vyššiu minimálnu mzdu, vyššie mzdové zvýhodnenie za prácu v neštandardnom čase, zmeny v dovolenkách pre mladších rodičov. 

Od prvého januára 2020 sa zvyšuje minimálna mzda z 520 eur na 580 eur. Od roku 2021 sa spôsob určovania minimálnej mzdy zmení. Ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, bude predstavovať 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj príplatky za prácu v neštandardnom čase (práca v noci - 1,33, práca v sobotu - 1,67, práca v nedeĺu - 3,33, kompenzácia za sťažený výkon práce - 0, 67). 

Od od 1. januára 2020 budú mať zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov v danom kalendárnom roku a trvalo sa starajú o dieťa, nárok na päť týždňov dovolenky a rovnako od 1. januára 2020 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Zdroj: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov